Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote joulukuu 2018

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
12.12.2018 klo 14.55

Espoo mukaan Kaupunkiakatemian työskentelyyn

Espoo on liittynyt mukaan Kaupunkiakatemian yhteistyöhön vuosiksi 2019-2023. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 26.11.2018. Mukana yhteistyössä ovat myös Helsingin ja Vantaan kaupungit, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Kaupunkiakatemia on kaupunkien ja yliopistojen välinen strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto. Työssä edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä.

Espoon väestö oli lokakuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 282 750 asukasta

Väestö kasvoi vuoden 2018 alusta 3 710 asukkaalla, mikä on 220 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Syntyneitä oli 14 ja kuolleita 70 edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli noin 60 henkeä matalampi kuin edellisvuonna. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 440 asukkaalla. Maahanmuutto kasvoi edellisvuodesta, sen sijaan espoolaisten muutto ulkomaille väheni. Nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 280 henkilöllä.

Tammi-lokakuussa Espoon väestöä lisäsi eniten nettosiirtolaisuus, sen osuus väestönkasvusta oli 45 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 36 prosenttia ja muutto muista kunnista lisäsi Espoon väestöä 19 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaista oli rekisteritiedon**) mukaan lokakuun lopussa 48 170, 17 prosenttia koko väestöstä, ja heidän osuutensa vuoden 2018 tammi - lokakuun väestönkasvusta oli 83 prosenttia.Väestönmuutokset_lokakuu

   ** Trimble Locus, väestö                    

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Espoossa noin 120 000 työpaikkaa vuonna 2018

Tuorein virallinen Espoon työpaikkaluku on vuodelta 2016 eli 117 000 työpaikkaa. Juuri valmistuneen Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektion (peruskasvun vaihtoehto) mukaan työpaikkoja on kuluvana vuonna Espoossa noin 120 000 ja vuonna 2030 noin 134 000.

Työpaikkaprojektiolla tarkoitetaan määriteltyihin oletuksiin perustuvaa ja täsmennetyllä kvantitatiivisella mallilla laskettua työpaikkamäärien tulevaisuuden kehitysuraa. Projektio riippuu tehdyistä oletuksista ja erilaiset oletukset tuottavat vaihtoehtoisia projektioita: nopean kasvun vaihtoehto, peruskasvun vaihtoehto ja hitaan kasvun vaihtoehto.  Projektiot on laadittu Helsingin seudulta kunnittain ja karkeilla toimialaryhmittelyillä. Muualta Uudeltamaalta projektiot on laadittu kuntaryhmittäin. Työpaikkaprojektioiden päivityksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy / Seppo Laakso yhdessä työryhmän kanssa, joka koostui Helsingin seudun kuntien, HSY:n ja Uudenmaan liiton edustajista. Työpaikkaprojektiot on määrä päivittää jatkossa alustavasti kahden vuoden välein.

Seppo Laakson laatima raportti Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektioista ilmestyy vuodenvaihteessa.

Lisätietoja: Petri Lintunen, Konserniesikunta, Strategiayksikkö, petri.lintunen@espoo.fi

Espoon työttömyysaste lokakuun lopulla 7,4 %

Lokakuun 2018 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 10 531 ja työttömyysaste oli 7,4 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,7 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 911 ja 50 vuotta täyttäneitä 3840. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3556 eli 33,8 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1736 avointa työpaikkaa.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömiä oli 11,9 % (1424 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli prosenttiyksikön alhaisempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 8,8 % (88 henkeä) vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 22,5 % (1035 henkeä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Eetvartti 4/2018 -julkaisu on ilmestynyt

Ajankohtaista Eetvartti – Espoon toimintaympäristökatsauksessa:

 • Ekologinen kestävyys Espoossa 2018
 • Jokainen kaupungin toimija voi olla kestävän kehityksen kasvatuksen lähettiläs
 • Kaavasta kartalla kirjaamoon - Kaavapalautejärjestelmä
 • Tulevaisuus haastaa kaupungit – Mistä syntyy Espoon tulevaisuusresilienssi?
 • Espoon kaupungistumisen tulevaisuus vuoteen 2039
 • Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö Espoossa
 • Espoon yritysilmasto arvoitiin hyväksi ja Länsimetron vaikutus yritystoimintaan pääosin positiiviseksi
 • Espoo vaikuttaa Terve Kunta -verkostossa

Varttitiedot III neljännes 2018:

 • Espoon väestö oli syyskuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 282 293 asukasta
 • Työttömien määrä vähenee tasaista vauhtia
 • Aloitettua asuntotuotantoa oli tammi-syyskuussa enemmän kuin vuotta aiemmin, ennuste lupaa lähivuosille vilkasta asuntorakentamista

Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu