Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote elokuu 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.8.2018 klo 13.50

Espoon väestö oli kesäkuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 281 060 asukasta

Väestö kasvoi vuoden 2018 alusta yli 2 000 asukkaalla, mikä on 280 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Syntyneitä oli 90 lasta enemmän kuin edellisvuonna ja kuolleita 40 edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli noin 50 henkeä korkeampi kuin edellisvuonna. Kuntien välinen nettomuutto oli voitollinen 380 asukkaalla. Maahanmuutto laski hieman edellisvuodesta, sen sijaan espoolaisten muutto ulkomaille nousi. Nettosiirtolaisuus laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 125 henkilöllä.

Kesäkuussa Espoon väestöä lisäsi eniten syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden, sen osuus väestönkasvusta oli 41 prosenttia, nettosiirtolaisuuden osuus oli lähes sama, 40 prosenttia, ja muutto muista kunnista lisäsi Espoon väestöä 19 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaista oli rekisteritiedon (Trimble Locus, väestö) mukaan kesäkuun lopussa 46 750 ja heidän osuutensa vuoden 2018 tammi-kesäkuun väestönkasvusta oli 82 prosenttia.

Kesäkuu

Elävänä syntyneet

Kuolleet

Luonnollinen väestönlisäys

Kuntien välinen tulomuutto

Kuntien välinen lähtömuutto

Kuntien välinen netto-muutto

Maahan-muutto

Maasta-muutto

Netto-siirto-laisuus

Väestön-lisäys

Väkiluku/ ennakko-väkiluku

2017*

1 492

714

778

8 167

7 581

586

1 637

699

938

2 302

276 885

2018*

1 583

757

826

8 109

7 730

379

1 560

747

813

2 018

281 062

Muutos

91

43

48

-58

149

-207

-77

48

-125

-284

4 177

Lähde: Tilastokeskus

* Ennakkotieto

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista Eetvartti-julkaisussa

Työttömyys vähentynyt edelleen

Kesäkuun 2018 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 12 440 ja työttömyysaste oli 8,8 %. Koko maan työttömyysaste oli 10,4 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1292 ja 50 vuotta täyttäneitä 4202. Naisia oli 49,6 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3864 eli 31,1 % työttömistä.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömiä oli 12,8 % (1828 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 1,2 prosenttiyksikköä alhaisempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 19,6 % (314 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 27,1 % (1434 henkeä) vuodentakaista vähemmän.

Kesä- ja heinäkuussa työttömyysluvut ovat säännöllisesti korkeimmillaan, mikä johtuu suurelta osin siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukuvuoden päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Eetvartti-julkaisussa

Espoossa sijaitsevien yritysten henkilöstömäärä kääntynyt kasvuun

Tilastokeskuksen suhdannepalvelu tuottaa kahdesti vuodessa henkilötyövuosiin pohjautuvan estimaatin Espoossa sijaitsevien yritysten henkilöstömäärästä. Tuorein viime huhtikuun estimaatti saatiin heinäkuun lopussa. Sen mukaan vuoden 2018 tammi-huhtikuussa yritysten henkilöstömäärä oli Espoossa noin 109 000, kun edeltävinä vuosina määrä on ollut 104 000 - 105 000. Länsimetron kehityskäytävän yrityksissä oli kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa estimaatin mukaan henkilöstöä reilu 49 000, kun vuosina 2011-2017 määrä on ollut 47 000 - 48 000. Kaupunkiradan kehityskäytävän yrityksissä henkilöstöä oli noin 36 000. Määrä on kääntynyt kasvuun pari vuotta kestäneen laskukauden jälkeen.

Aiheesta julkaistaan katsaus syyskuussa ilmestyvässä Eetvartissa. Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Uusien asuntojen aloituksia enemmän kuin vuosi sitten, valmistuneiden asuntojen määrä väheni vuodentakaisesta

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa Espooseen valmistui 1651 uutta asuntoa eli 275 asuntoa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloituksissa oli 2379 uutta asuntoa eli 848 asuntoa enemmän kuin vuodentakaisissa aloituksissa. Tammi-kesäkuun aikana myönnetyissä uusien kohteiden rakennusluvissa oli 2980 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Luvut perustuvat rekisteritietoihin sekä kaupungin asuntoyksikön tietoihin.

Rakennus- ja asuntotuotannosta julkaistaan neljännesvuosikatsaukset Eetvartti-julkaisussa. Seuraava Eetvartti ilmestyy syyskuussa. Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu