Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote joulukuu 2017

8.12.2017 klo 10.45
Työttömyys laski edelleen, tosin pitkäaikaistyöttömyyden voimakas lasku on osittain tilastoharhaa


Lokakuun 2017 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 11 955 ja työttömyysaste oli 8,5 %. Koko maan työttömyysaste oli 10,4 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 999. Naisia oli 47,1 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 4591 eli 38,4 % työttömistä.

Vuodentakaiseen verrattuna Espoossa oli lokakuun lopulla työttömiä 13,3 % (1835 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli prosenttiyksikön alhaisempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 22,8 % vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 23,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Nuoriso- ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden voimakas lasku on osittain tilastoharhaa, sillä TE-toimiston kuluvan vuoden alussa käynnistämät määräaikaishaastattelut ovat ”siivonneet” työvoimahallinnon asiakasrekistereistä pois ns. haamutyöttömiä.  Kyseessä ovat henkilöt, jotka ovat jo aiemmin saattaneet siirtyä avoimille työmarkkinoille, oppilaitokseen tai eläkkeelle, mutta eivät ole ilmoittaneet muutoksesta TE-toimistolle.  Nuorisotyöttömyyden väheneminen tosin alkoi jo huomattavasti ennen määräaikaishaastattelujen aloittamista, joten nuorisotyöttömyyden määrän lasku on todennäköisesti suuremmalta osin aitoa kehitystä verrattuna pitkäaikaistyöttömyyden tilastoituun vähentymiseen.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu


Eetvartti 4/2017 –julkaisu on ilmestynyt

Ajankohtaista Eetvartti - Espoon toimintaympäristökatsauksessa:

 • Espoon palveluista neuvolat, kirjastot ja jätehuolto arvioitu parhaimmiksi
 • Otaniemen uusi tuleminen
 • Espoon ympäristötavoitteet 2017-2021 kerää yhteen kaupungin ympäristötoimet: tavoitteena saada päättäjät ja espoolaiset toimimaan yhdessä
 • Ympäristölautakunnan ilmaiset luontoretket ovat suosittuja – säistä ja kilpailusta huolimatta
 • Espoossa uusiutuvan energian käyttö on kasvanut ja pyöräily on yhä suositumpaa
 • Yhä harvempi espoolainen asuu junaliikenteen melualueilla
 • Lippajärvessä elää lähes 740 000 isojärvisimpukkaa
 • Kotinurkilta kallioille, Espoon luontokohteet

Varttitiedot III neljännes 2017

 • Espoon muuttovoitto muista kunnista piristyi syyskuussa 2017
 • Työttömyyden laskusuuntaus jatkuu edelleen, tosin tilastot antavat kehityksestä osittain liian vauhdikkaan kuvan
 • Myönnetyissä rakennusluvissa yli kaksinkertainen määrä asuntoja verrattuna vuotta aiemmin myönnettyihin rakennuslupiin

Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu


Uusi kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2017 -tutkimus on ilmestynyt

Laajan asuinkuntaindeksin tulos on pysynyt edellisen vuoden hyvällä tasolla. Indeksiluku on nyt 3,76. Laaja asuinkuntaindeksi sisältää kuntalaisten arviot yhteensä 54 palvelusta, jotka ovat pysyneet samoina 2000 -luvun alusta lähtien. Espoon tulokset ovat hieman parempia kuin vertailukaupungeissa. Espoon kaupunkikeskuksista parhaan tuloksen sai Leppävaara, mutta kaikkien tulokset olivat hyvällä tasolla.

Raportti kokonaisuudessaan julkistetaan lähiaikoina osoitteessa www.espoo.fi/tieto > Palvelut. Lisätietoja: tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Konserniesikunta, Strategiayksikkö, teuvo.savikko@espoo.fi