Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.10.2018 klo 12.56

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman. Mankkaan päiväkotiin toteutetaan yhteensä kahdeksan lapsiryhmää 10 kk - 6 -vuotiaille lapsille. Päiväkoti tarjoaa iltakäyttötilaa lähialueiden asukkaille, salissa voidaan pitää noin 60 hengen tilaisuuksia. Pihat ovat iltaisin asukkaiden käytettävissä.

Hanke käsittää nykyisen vuonna 1982 valmistuneen puurakenteisen päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen sekä suuren tontin toimintojen uudelleenjärjestelyä. Tontilla on myös toinen, tähän hankkeeseen kuulumaton vuonna 1999 valmistunut Espoon kaupungin omistama päiväkotirakennus, jossa toimii tällä hetkellä kolme varhaiskasvatusryhmää ostopalveluna. Peruskorjattavassa päiväkodissa on neljä varhaiskasvatusryhmää. Laajennukseen sijoittuu neljän varhaiskasvatusryhmän tilat sekä kaikille varhaiskasvatusryhmille yhteiset keittiö, ruokailu- ja monitoimitila. Laajennuksen tarkoituksenmukaisen sijoittamisen edellyttämä kaavanmuutos on vireillä.

Rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, ettei väistötilaa tarvita. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uudisrakennus, jonka valmistuttua siihen siirtyy toiminta vanhasta rakennuksesta. Toisessa vaiheessa toteutetaan vanhan rakennuksen peruskorjaus. Laajennuksen käyttöönotto ajoittuu syksyyn 2021 ja peruskorjatun osan käyttöönotto syksyyn 2022.

Laajennuksen rakenneratkaisuksi on valittu ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen perustuen hengittävä massiivipuu. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää massiivipuurakentamista Espoossa osana pyrkimystä sisäilmaolosuhteiltaan terveisiin rakennuksiin. Energiatehokkuuden varmistamiseksi talotekniikkaratkaisut valitaan hankesuunnitteluvaiheessa laaditun energiaoptimoinnin avulla. Piha-alue peruskorjataan painottamalla päiväkodin luonnonläheistä toimintakulttuuria.

Tavoitehinta on 6,35 milj. euroa (alv 0%, indeksi 98, 2018), 3065 euroa / brm². Uusi toimitilavuokra on arviolta 0,57 milj. euroa/ v, lisäyksen osuus nykyiseen vuokraan on 0,41 milj. euroa.

---

Tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Tilapalvelut-liikelaitoksen investointimäärärahojen siirtoja, jotka on listattu esityslistalle/pöytäkirjaan. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää hankkeista säästyvän määrärahan käytöstä. Investointiohjelman mukaisissa hankkeissa tapahtuu vuoden aikana muutoksia, jotka johtavat toimenpiteisiin ja investointimääräahojen siirtoja hankkeiden välillä. Määrärahoja on jäänyt käyttämättä mm. Postipuun lastentalo -hankkeen määrärahasta, koska hankkeelle ei ole kilpailutuksessa löytynyt toteuttajaa, Kungsgårds skolan och daghem -kohteesta, joka on myöhässä kaavavalituksen vuoksi sekä Tapiolan uimahallihankkeesta, jonka uudisrakennusvaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoksen käsiteltäviksi joulukuun kokoukseen mennessä.

---

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtisen selostukset ajankohtaisista asioista:

Ajankohtaista sisäilma-asioista 8.10.2018 (pdf, 1728 Kt)

Vastaus raha-asia-aloitteeseen koskien Träskändan kartanoa (pdf, 237 Kt)

Selostus 8.10.2018: Tietotie 6 lukioiden tilojen käyttö (pdf, 115 Kt)

Lisäksi jaosto kuuli selvityksen Tietotie 6:sta opetuskäyttöön vuokrattujen tilojen käytöstä.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat