Tiivistyvän Keilaniemen vetovoima kasvaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.11.2019 klo 16.53

Keilaniemi ja Otaniemen eteläosa ovat merkittävästi tiivistymässä. Keilaniemen metroaseman viereen tulevan Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristö on noussut Keilaniemessä tärkeäksi ja kiinnostusta herättäväksi kehittämiskohteeksi. Päätepysäkin tuntumaan on suunnitteilla maanalainen pysäköintilaitos, joka luo mahdollisuuden tehostaa maankäyttöä huomattavasti.

Metron, Raide-Jokerin ja tulevan maanalaisen pysäköinnin lisäksi alueen kehittymistä edistävät Kehä I:n tunnelointi ja uudistunut Aalto-yliopiston kampus Otaniemessä. Kehä I:n tunnelin päälle on rakenteilla puisto, jossa kulkeva kevyen liikenteen väylä yhdistää Keilaniemen ja Tapiolan toisiinsa.

”Keilaniemi on pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti poikkeuksellisen tärkeä yritysalue, johon on tulossa myös palveluja ja asumista. Metroaseman ja nyt myös erityisesti Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristö houkuttelee rakennushankkeita puoleensa. Kehitteillä olevien hankkeiden pysäköintikysymyksiin tuo ratkaisun suunnitteilla oleva maanalainen kalliopysäköintilaitos, jonka asemakaava on valmisteilla”, toteaa teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

”Kaupungin tavoitteena on huolehtia, että Keilaniemen alueen kehittämiselle asetetut tavoitteet toteutuvat. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien, asuntojen ja toimistojen lisäksi alueelle on tärkeää saada palveluja sekä elävä ja viihtyisä rantavyöhyke.”

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee kokouksessaan 2.12.2019 useita alueen kehityssuunnitelmia, jotka toteutuessaan edistävät Keilaniemeä koskevia kaupungin tavoitteita.

Raide-Jokerin päätepysäkin yhteyteen toimisto- ja liiketiloja, päälle asuntoja

Raide-Jokerin päätepysäkin yhteyteen on suunnitteilla uutta toimisto- ja liiketilaa ja niiden päälle asuntoja.

Suunnitelmien takana on Regenero, jolla on Keilaniemessä useita kehityshankkeita, kuten Keilaniemenrannan ja kalliopysäköintilaitoksen kehittäminen. Hanke integroidaan Raide-Jokerin päätepysäkkiin ja sen toteutusaikatauluun.

Metrokortteliin uutta toimistorakentamista

NCC Property Development Oy haluaa ostaa Keilaniemen metrokorttelissa sijaitsevan tontin toimistotilojen rakentamista varten. Tontti on osa asuinkerrostalojen korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös toimistorakennuksen. Kyseessä on NCC:n ns. Next-hanke, joka käynnistyy vuonna 2020. Rakennuslupa hankkeelle on myönnetty syyskuussa 2019.

Uusi toimistorakennus Next. Näkymä Keilaniemenpuistosta Kehä I:n päällä. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC

Asuintornitontille esitetään myös toimisto- ja hotellirakentamista

Keilaniemen metrokorttelissa sijaitsevan asuintornitontin käyttötarkoitusta esitetään muutettavaksi. Kortteliin on kaavoitettu neljä asuintornitonttia, joista pohjoisimmalle NCC Property Development Oy suunnittelee rakentavansa toimistotilaa ja mahdollisesti myös hotellitiloja. Ylimpiin kerroksiin on suunnitteilla asuntoja. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2022. Tontti sijaitsee metroaseman ja Raide-Jokerin päätepysäkin välissä keskeisellä paikalla. Uusi toimistokohde toimisi parina NCC:n Next-hankkeen kanssa.

Asuintornitontille ehdotettu toimisto/hotelli/asuintorni.  Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC

Puurakenteisen toimistorakennuksen suunnittelu jatkumassa

Keilalahdentien varrelle suunnitteilla olevan puurakenteisen toimistorakennuksen toteutuminen näyttää todennäköiseltä. Kyseessä on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman lippulaivahanke Keilaniemen Portti, jossa painottuvat kestävää kehitystä tukevat ratkaisut. Varma on hakenut jatkoa suunnitteluvaraukselleen.

Varman tavoitteena on edetä hankkeessa välittömästi, kun kaava on tullut lainvoimaiseksi. Alueen asemakaava on tavoitteena saada valmiiksi keväällä 2020.

Puurakenteinen toimistotalo Keilaniemen Portti. Havainnekuva: Arkkitehdit Soini & Horto

Keilarantaan suunnitteilla aiempaa enemmän asuntoja

Meren rannalla Keilaranta 9:ssä ja 11:ssä sijaitseville tonteille on tarkoitus rakentaa toimistotilojen lisäksi asuntoja aiemmin suunniteltua enemmän. Tämä edistäisi rantavyöhykkeen elävöittämistä. Keskinäinen Elävakuutusyhtiö Ilmarinen haluaa kehittää tontteja toimisto- ja asuinkäyttöön kokonaisuutena. Tavoitteena on suunnitella korkealaatuinen, merelle avautuva kokonaisuus.

Otaniemen Kivimiehessä jatketaan asuin-, liike- ja palvelurakennuksen suunnittelua

Senaatti-kiinteistöt on hakenut jatkoa suunnitteluvaraukselle, joka koskee Otaniemen Kivimiehen alueella suunnitteilla olevaa asuin-, liike- ja palvelurakennusta. Varausalue on katualuetta, joka sijaitsee Raide-Jokerin reitin varrella, Miestentien, Otaniementien ja Kuusisaarentien välissä. Alueen katu- ja liikennesuunnitelmat yhteensovitetaan Raide-Jokerin katusuunnittelun kanssa.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslista 02.12.2019 

Lue lisää Keilaniemestä

Lue lisää Otaniemestä