Tekninen lautakunta ratkoi Henttaan ja Suurpellon liikenneyhteyksiä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.11.2020 klo 11.30

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 11.11.2020 visaiseksi osoittautunutta kysymystä Henttaan ja Suurpellon välisistä liikenneyhteyksistä. Alueen aikaisempi pääyhteys, Vanha Lillhemtintie, on tuoreen asemakaavan mukaisesti muutettu kevyen liikenteen väyläksi ja samalla autoliikenne on siirretty uuteen katuverkkoon. Osa asukkaista haluaisi palauttaa ajoneuvoliikenteen takaisin Vanhalle Lillhemtintielle. Käsitellessään asiaa koskevaa valtuustoaloitetta kaupunginhallitus antoi tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää, miten ajoneuvoliikenne olisi mahdollista palauttaa väliaikaisesti takaisin Vanhalle Lillhemtintielle.

Taustalla on asukkaiden kokemus liikenneyhteyksien heikkenemisestä aikaisemman väylän poistuttua ajoneuvoliikenteeltä. Myös uuden katuverkon ja sen varren tonttien rakentuminen on haitannut uuden yhteyden käyttöä. Uusi kaavan mukainen yhteys kulkee myös Opinmäen koulun läheisyydestä, minkä vuoksi kaupunginhallitus edellytti myös koulun lähitienoon liikenneturvallisuuden parantamista.

Tekninen lautakunta antoikin virkamiehille tehtäväksi laatia suunnitelman Opinmäen koulun ympäristön liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä ja toimeenpanemaan ne mahdollisimman nopeasti. Asian etenemistä tarkastellaan jo lautakunnan joulukuun kokouksessa.

Lautakunta kehotti virkamiehiä myös arvioimaan mahdollisuuksia järjestää väliaikainen henkilöautoliikenne Vanhalla Lillhemtintiellä. Lautakunnan puheenjohtaja Simo Grönroos toteaa, että lautakunta seuraa tarkasti asian valmistelun etenemistä. Varapuheenjohtaja Aulikki Pentikäinen puolestaan katsoo, että väliaikaisen ajoneuvoliikenteen tulisi jäädä mahdollisimman lyhytaikaiseksi, jos sen toteuttamiseen päädytään. Asiasta päättää myöhemmin kaupunkitekniikan keskuksen infrapalvelupäällikkö, jonka toimivaltaan liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyminen kuuluu.

Lautakunta myös keskeytti mm. Vanhan Lillhemtintien alueelle valmistellun puiston ja pyörätien rakentamisurakan hankinnan.

Lisätietoja: 

Harri Tanska, kaupunkitekniikan johtaja, p. 050 3833209