Täydennysrakentaminen karaisee Karakalliota

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.10.2016 klo 10.07

Tulevaisuuden Karakallion kaupunkimaisen keskustan punaisena lankana puistokatu

Karakallion kerrostaloista valtaosa osa on rakennettu 1960-luvun lopulla ja uusimmat kerrostalot ovat 2010-luvun arkkitehtuuria. Alueen keskeiset osat muodostavatkin melko lailla alkuperäisessä asussaan säilyneen retrolähiön.

Karakallion pulmana oli pitkään väestön väheneminen, mistä syystä ostoskeskuksen palvelut ovat olleet uhattuina: mm. K-kauppa on lopettanut ja pankkiautomaattikin on viety pois. Uusien asukkaiden tulo Karakallioon täydennysrakentamisen avulla on nähty keinona turvata palveluille riittävä kysyntä. Tästä syystä on tuotettu Karakallion täydennysrakentamisen visio. Tavoitteena on, että uuden rakentamisen ja uusien asukkaiden kautta Karakallio säilyisi jatkossakin elinvoimaisena ja omaleimaisena lähiönä.

Visio ei ole valmis kaavasuunnitelma, vaan ideointia ja keskustelunavaus asukkaille. Suunnitelman on laatinut Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy ja sitä on ohjannut Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Suunnittelijat kertovat visiosta asukastilaisuudessa maanantaina 7.11. klo 17.30 alkaen Karakallion koululla (Kotkakuja 5).

Puistokadulta torille

Suunnitelman keskeisiä ideoita on Karakallion läpi kulkevan Karakalliontien muuttaminen parkkikenttien reunustamasta tiestä uusien asuintalojen reunustamaksi puistokaduksi. Karakalliontien varsi onkin yksi keskeisimpiä täydennysrakentamisen paikkoja.

Ostoskeskuksen ympäristöön on suunniteltu kävelyalueita, joihin on kytketty puistoja, liikuntapaikka, leikkipuisto ja puistoalueita. Keskustaan halutaan elävä toriaukea jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Torin kohdalla Karakalliontien liikennettä hidastetaan siten, että jalankulkijat sekä pyöräilijät ovat etusijalla.

Toisena eheyttävänä teemana on täydennysrakentamista ohjaava yhtenäinen hillitty arkkitehtuuri, jolla Karakallion imagoa vahvistetaan. Nykyisistä yhtiöistä on mahdollista lohkoa tontteja sekä kerrostalo- että rivitalorakentamista varten. Rivitalot monipuolistavat osaltaan alueen asuntotarjontaa ja luovat kävelyreittien varteen rauhallista tunnelmaa

Kalliolle kukkulalle

Kallioisen Karakallion reunamille siirryttäessä on rakentamisen määrä maltillisempaa ja pääpaino on kalliot ja virkistysalueet säilyttävällä rakentamisella. Rinteillä taas on mahdollisuus hillittyyn lisärakentamiseen. Karakallion keskellä oleva rivitalo-alue monipuolistaa asuntokantaa, ja sinne voidaan mahdollisesti sijoittaa lisää samanhenkisiä pientaloja.

Kokonaisuudessaan lisätään Karakallion tunnistettavuutta, tiivistetään rakennettua ympäristöä, monipuolistetaan alueen asuntotarjontaa ja luodaan kasvavaa kysyntää alueen palveluille – metsälähiön alkuperäistä ilmettä ja luontoarvoja vaalien.


Karakallion täydennysrakentamisselvitys (pdf, 26414 Kt)

Asukastilaisuus 7.11.2016, kooste (pdf, 113 Kt)


Näkymäkuvia:Karakallion keskus näkymä Tengbom Eriksson arkkitehdit Oy (jpg, 609 Kt)
Näkymä Karakalliontieltä metsäkortteli Tengbom Eriksson arkkitehdit Oy (jpg, 536 Kt)

Osallistu keskusteluun Karakallion täydennysrakentamisesta 13.11. asti hashtagilla

#kartsikehittyy


Voit kirjoittaa palautteesi tai ideasi näihin sosiaalisen median kanaviin:
Facebook, julkiset ryhmät, twitter, instagram, blogger.


Karakallion täydennysrakennusvisio on mallinnettu City Planneriin! 
Jaa mielipide Tehtävä Leppävaarassa alustalla

ja osallistu keskusteluun Facebookissa sekä twitterissä  hashtagilla #kartsikehittyy.

Lisätiedot:

Projektinjohtaja Mika Rantala p. 046 877 2843
Aluearkkitehti Tiina Piironen p. 043 824 6897