Tapionraitin ja läheisten puistojen kunnostus alkaa Tapiolassa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.5.2018 klo 15.36

Alkavassa urakassa perusparannetaan Heikki von Hertzenin aukio, Tapionraitti Heikki von Hertzenin aukiolta Tapiolantielle sekä kunnostetaan Kirkkopuistikko ja Køgenpuisto.

Tapionraitille uusitaan katuvalaistus ja vanha huonokuntoinen betonilaatoitus. Urakassa uusitaan vesihuoltoa ja kaukolämpöputket sekä rakennetaan kaukokylmäputket ja tehdään sähkö- ja telekaapelisiirtoja.

Työt alkavat arviolta toukokuun puolivälissä ja kestävät vuoden. Tapionraittia pitkin pääsee urakka-aikana kulkemaan jalkaisin. Pyöräilijät opastetaan kiertoreitille.

Puistot uuteen loistoon vanhaa kunnioittaen

Kirkkopuistikko ja Køgenpuisto muodostavat puistoalueen, joka on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Tavoitteena on säilyttää arvopuustoa mahdollisimman pitkään ja parantaa puiden kasvuedellytyksiä. Hoitosuunnitelmat on laadittu kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä.

Kirkkopuistikon vanhojen mäntyjen elinolosuhteita parannetaan ilmastoimalla juuristoaluetta. Kuntokartoituksissa puistosta löytyi useita huonokuntoisia ja muutama vaarallinen puu. Puistosta poistetaan mäntyjen läheisyydestä pari isokokoista koivua ja yksi huonokuntoinen mänty sekä tiheäkasvuisista mäntyryhmistä nuorempia mäntyjä. Puiden kuntoa seurataan jatkossakin hyvin tiiviisti ja hoitotoimenpiteitä jatketaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Puiston eteläosassa sijaitsevat tunnusomaiset laajat pensasistutukset kunnostetaan puiston alkuperäisillä lajeilla hurmehappomarjapensailla, syyshortensioilla, pensashanhikeilla ja valamonruusuilla. Puiston nurmipinnat uusitaan.

Kirkkopuistikon itäosassa sijaitseva vanha kartanonaikainen kaivo kunnostetaan kaupunginmuseon ohjeiden mukaan. Puistojen kunnostuksessa noudatetaan vuonna 1959 laadittua puistosuunnitelmaa mahdollisimman tarkasti. Työmaa-alueena ollut vihreä suoja-aita poistetaan puistoalueen valmistuttua.