Tapiolan tenniskeskuksen viereen suunnitellaan puurakentamisen asuntoaluetta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.5.2012 klo 11.11

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 14.5.2012

Tapiolan tenniskeskuksen viereen suunnitellaan puurakentamisen asuntoaluettaKaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi alueen Tapiolan Tuuliniitystä asuinkerrostaloalueen suunnittelua varten Asuntosäätiölle ja Metsäliitto Osuuskunnalle. Varausaikana elokuun 2013 loppuun saakka näiden tulee järjestää alueella puurakentamisen mahdollistava maankäytön ideakilpailu yhdessä kaupungin kanssa.

Alueen suunnittelussa on luotava edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle. Tavoitteena on rakennuttaa omistusasuntojen lisäksi asumisoikeus-, vuokra- ja opiskelija-asuntoja, erityisesti lapsiperheille. Alueelle tutkitaan myös kaupungin Elä ja Asu seniorikeskuksen sijoittamista. Varausehdoissa edellytetään myös sitä, että Tuuliniityn alue suunnitellaan pitkällä tähtäimellä Tapiolan keskukseen liittyväksi asuinalueeksi.

Asuntosäätiö ja Metsäliitto osuuskunta ovat velvollisia laatimaan hankkeen ja kaavoituksen edellyttämät maankäyttö-, ympäristö-, liikenne-, kunnallistekniikka- ym. suunnitelmat yhteistyössä Tapiola-projektin, kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen keskuksen ja tonttiyksikön kanssa. Tontin jatkovarauksesta tai luovutuksesta päätetään erikseen kilpailun ja suunnitelmien jälkeen.

Hanke eroaa vastaavista puurakentamishankkeista siten, että kehitystyössä olisi alusta lähtien Asuntosäätiö hankkeen rakennuttajana ja Metsäliiton Puutuoteteollisuus puutuotetoimittajana. Asuntosäätiö haluaa kehittää uusia asumisratkaisuja ja Finnforest uusia runkoratkaisuja. Hakijan tarkoituksena olisi tehdä puukerrostalohankkeessa yhteistyötä myös Aalto-yliopiston kanssa. Hankkeen myötä Tapiola voisi profiloitua edelläkävijäksi puurakentamisen edistämisessä.

Espoonkartanon alueen kaavoitusta ja kehitystä kiirehditään

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa kiirehtimään Kehä III:n pohjoispuolella Kauklahden kohdalla Espoonkartanon alueeseen kuuluvan Mynttilän osa-alueen asemakaavoitusta. Asemakaavaehdotuksen tulisi olla hyväksyttävissä nähtäville vuoden 2012 loppuun mennessä.

Espoonkartanon suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa tulee korostaa alueen monipuolista ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa, rakentamisen sopivaa mittakaavaa ja ajallisia historiallisia kerrostumia sekä hyviä liikenneyhteyksiä. Alueen rakennusten värityksessä ja ulkomuodossa tulee huomioida alueen historia ja Espoonkartanon kokonaisuus.

Kustaa Vaasan toimesta 1500-luvulla kuninkaankartanoksi perustettu alue on vahvuus Espoon identiteetin kannalta. Valtakunnallisesti merkittävän Espoonkartanon alueen kulttuuriympäristön arvot nousevat avoimesta viljelymaisemasta, alueen muinaisjäännöksistä, kartanon puistosta, moninaisesta vuosien saatossa toteutetusta rakennuskannasta ja tiemaisemasta. Kaavoituksen työohjelmassa koko alueen rakennusoikeus on noin 120 000 neliökilometriä eli valmiilla alueella asuisi noin 2 400 uutta asukasta.

Muut päätökset tehtiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslista/ennakkopöytäkirja: http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/TELIN-200219.HTM