Tapiolan Metsolan päiväkodin hanke etenee

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.4.2019 klo 13.02

Kaupunginhallitus päätti 1.4.2019  Länsikorkeen asemakaavan muutoksen tulemaan osittain voimaan ennen kuin koko kaava on saanut lainvoiman. Kaavasta tuli tältä osin lainvoimainen 24.4.2019 kuulutuksen myötä. Näin nopeutetaan tarpeellista Metsolan päiväkodin rakennushanketta.

Valtuusto hyväksyi Länsikorkeen asemakaavan muutoksen 20.8.2018. Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 (§ 119) määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan ennen kuin kaava on saanut lainvoiman niiltä osin, mihin valitus ei kohdistu.

Voimaan määrättävä asemakaavan alue koskee päiväkodin YL-aluetta korttelissa 12234, päiväkotia palvelevan leikkipaikan le-1-aluetta (ohjeellinen sijainti) sekä kuilurakennuksen rakennusalaa, joilta osin asemakaavan muutos tulee voimaan kuulutuksella.

Kaupunginhallituksen kokous 1.4.2019, Pöytäkirja /Pykälä 119

Valtuuston kokous 20.8.2018, § 106, pöytäkirja

Lisätietoa

Lisätietoa löytyy hankesivulta: Länsikorkee, 210900