Syksyllä ovat vuorossa nuorisovaltuustovaalit

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.6.2021 klo 18.43

Syksyllä järjestetään jälleen Espoon nuorisovaltuuston vaalit. Vaaleilla valittavan nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa 1.1.2022. Valtuutettuja valitaan 40 äänimääräisessä järjestyksessä. Äänioikeus on jokaisella vuonna 2021 vähintään 13 ja enintään 18 vuotta täyttävällä, Espoossa kotipaikan omaavalla nuorella. Sillä, jolla on oikeus äänestää vaaleissa, on myös oikeus asettua ehdokkaaksi.

  • Ehdokasasettelu alkaa maanantaina 13.9.2021 ja päättyy perjantaina 1.10.2021.
  • 18.10 .- 5.11.2021 välisenä aikana järjestetään ehdokkaiden vaalipaneelitilaisuuksia. Sähköinen vaalikone on käytössä 25.10.2021 alkaen.
  • Nuorisovaltuustovaalit järjestetään sähköistä äänestysalustaa käyttäen 8. - 12.11.2021. Jokainen Espoossa opiskeleva äänioikeutettu äänestää omassa oppilaitoksessaan siellä järjestettävänä äänestysajankohtana. Äänestäminen on mahdollista myös ennalta määritellyissä kaupungin asiointipisteissä ja kirjastoissa.
  • Kaupunginhallitus vahvistaa vaalituloksen 22.11.2021 ja tulokset julkaistaan sen jälkeen järjestettävässä tulostenjulkistustilaisuudessa.

Nuorisovaltuuston tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluville kaupungin organisaatiossa ja päätöksenteossa. Nuorten osallistuminen vaaleihin ehdokkaana ja äänioikeutettuna edistää nuorten aktiivista osallisuutta heitä koskevissa asioissa. Parhaimmillaan vaalit ja nuorisovaltuusto toimivat demokratiakasvatuksen toiminnallisina menetelminä, jotka innostavat ja aktivoivat nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin omassa kotikaupungissa kuin valtakunnallisella tasolla.

Nuorisovaltuustovaalien järjestämistä varten on nimetty vaalityöryhmä, joka tiedottaa ja ohjeistaa toimijoita vaaleihin ja niiden käytännön toteutukseen liittyvissä asioissa.

Lisätiedot:
Juha Laakso
nuorisotyön koordinaattori
Espoon nuorisopalvelut
juha.k.laakso@espoo.fi
040 509 8522