Suurpeltoon lisää asumista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.8.2019 klo 10.51

Valtuusto hyväksyi 19.8.2019 muokatun Vanbronniityn asemakaavamuutoksen. Kaavamuutoksella muutetaan Suurpellon eteläosan rakentumaton toimistorakennusten kortteli asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Valtuuston päätös 19.8.2019, pöytäkirja/ennakkotieto

Valtuuston edellisestä  hyväksymispäätöksestä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) oli tehnyt oikaisukehotuksen. Oikaisukehoitus koski melumääräystä.