Suurpellon keskuskortteliin suunnitellaan asuintorni ja palveluja

25.2.2016 klo 10.31

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Suurpellon asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamista 2.3.

Suurpeltoon keskustakortteli

Kaavanmuutos liittyy alkuperäisten asemakaavojen ideaan muodostaa Suurpeltoon urbaani ja viihtyisä jalankulkua korostava ydin. Keskuskortteli muodostuu yhteispihan ympärille kietoutuvista lamellitaloista ja korttelin länsireunalle sijoittuvasta tornitalosta. Ensimmäinen kerros sisältää erilaisia liike-, palvelu- ja työtiloja. Rakennuksen itäosaan on suunniteltu päivittäistavarakauppaa.

Asuintorniin huoneistohotelli ja palveluja

Tornissa on kaksikymmentä kerrosta ja sillä on matalampi jalustaosa, joka sitoo sen ympäristön rakentamisen mittakaavaan. Torniosaan on suunniteltu asuntojen lisäksi huoneistohotellia. Muualla korttelissa rakentaminen on korkeintaan kahdeksankerroksista.

Monikerroksinen pysäköintilaitos kätkeytyy muiden toimintojen taakse korttelin keskiosiin. Asuntojen piha istutuksineen toteutetaan rakennusmassojen suojaamana pysäköintilaitoksen katolle.

Monta reittiä Suurpeltoon

Kaavanmuutoskortteli sijoittuu helposti saavutettavalle paikalle pyöräilyreittien ja jo toteutuneen Lukusolmun eritasoliittymän läheisyyteen. Opinmäen toiminnan käynnistymisen myötä Suurpellossa on jo nykyisellään toimivat joukkoliikenneyhteydet.

Länsimetron käyttöönoton myötä useat linjat palvelevat liityntäliikennettä Matinkylän, Niittykummun ja Tapiolan metroasemille. Suurpellon keskustan kautta kulkee myös pikaraitiotievaraus Keran, Espoon keskuksen ja Matinkylän suuntiin.

Yleisenä tavoitteena Suurpellossa on muuttaa Kehä II:n varren toimistovaltaisiksi kaavoitetut toteutumattomat alueet asunto- ja palvelutyöpaikkavaltaisemmiksi. Kaavanmuutoskorttelin eteläpuolella on suunnitteilla liikekeskus. Suurpellon keskustan vaikutuspiirissä olevat asemakaavahankkeet mahdollistavat tulevaisuudessa jopa 15000 asukkaan puistokaupunkikokonaisuuden.

Kaavanmuutoskorttelin kokonaisrakennusoikeus on 25 000 k-m².  Rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksella 5 000 k-m². Keskuskorttelihankkeen tavoitteena on aloittaa rakentaminen kesällä 2016.
 

Havainnekuvat

Lisätiedot
Kaavoitusinsinööri Matias Kallio p. 043 825 4590
Kaavoitusarkkitehti Aila Valldén, p. 043 825 1919

Asemakaavahanke
Suurpelto I
 

Esityslista 2.3.2016