Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset hakuun lokakuussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.8.2019 klo 15.23

Järjestöavustusten hakuaika vuodelle 2020 on 1.10.–31.10.2019. Järjestöavustukset ovat toiminta-avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille ja yhteisöille. 

Järjestöavustuksilla tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa, ja ne on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityisesti huomiota järjestöjen kykyyn tarjota ja kehittää sellaisia vertaistuen muotoja, jotka edistävät espoolaisten arjessa toimimista. Myös järjestön kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa otetaan huomioon.

Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka

  • kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin
  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  • edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden toimimista ja kuntoutumista sekä luo hyvän arjen edellytyksiä
  • lisää vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyöskentelyä
  • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella
  • edistää kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja ja lisää heidän voimavarojaan.

Esimerkkejä myönnetyistä järjestöavustuksista

Järjestöavustusta on aikaisempina vuosina myönnetty muun muassa maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten harrastusten sekä koulukäynnin tukemiseen, perheiden kotoutumiseen, lasten, nuorten ja perheiden ryhmä- ja vertaistukitoimintaan, vanhemmuuden tukemiseen, asumisen tukemiseen ja aikuisten elämänhallinnan tukemiseen.

Avustusten hakuaika päättyy torstaina 31.10.2019 klo 15.

Tutustu hakuohjeeseen

Infotilaisuus

Järjestämme tiedotus- ja keskustelutilaisuuden järjestöavustuksista to 26.9. klo 17.30–19. Tule kuulemaan tarkempaa tietoa järjestöavustusten hausta ja prosessista. Tervetuloa!

Katso lisätietoa Järjestöavustusinfo

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: maritta.samuelsson@espoo.fi

Lisätietoa
suunnittelija Maritta Samuelsson, maritta.samuelsson@espoo.fi, p. 050 5201 275