Vuoden 2018 sosiaalityön käytännönopettaja on sosiaalityöntekijä Päivi Sinko Espoon lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöstä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.4.2018 klo 10.43

Vuoden 2018 sosiaalityön käytännönopettajaksi on valittu sosiaalityöntekijä Päivi Sinko Espoon lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöstä. Palkinnon saajan ansioissa korostui opiskelijoiden ottaminen aidosti mukaan työyhteisön toimintaan, asiakastilanteiden monipuolinen reflektointi ja huumorin tuominen mukaan arjen työhön. Tunnustuksen myönsi Pääkaupunkiseudun Praksis. Voittajat valittiin opiskelijoiden ehdotusten perusteella.

Päivi Sinko on pitkän linjan lastensuojelun työntekijä, joka on ollut mukana kehittämässä sosiaalityön käytännönopetusta ja käytännönopettajakoulutusta jo 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Sosiaalityön käytännönopettajat ovat opiskelijoiden käytännön työelämäharjoittelun ohjaajia, joiden rooli tulevien ammattilaisten valmentajina on ensiarvoisen tärkeä. 

Hänen palkitsemisensa perusteina mainittiin mm. seuraavaa:

”Päivi Sinko jaksaa ja osaa kertoa yksityiskohtaisesti omasta työstään sekä myös luoda kokonaiskuvaa sijaishuollon työstä. Hänellä on syvä tietämys lastensuojelusta ja hän kohtaa ohjattavan omaa osaamistaan jakaen.”

”Hänen keskusteleva ja kuunteleva tyylinsä haastaa ja kannustaa opiskelijaa miettimään ja reflektoimaan läpi harjoittelujakson. Hän on aina valmis pohtimaan opiskelijan keskusteluun nostamia teemoja, vastaamaan kysymyksiin ja kuuntelemaan opiskelijan ehdotuksia. Hän huolehtii opiskelijasta tulevana kollegana kertoen koko käytäntöjakson ajan niin päivittäisistä vieressä tapahtuvista asioista kuin laajemmista yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksesta työhön.”

Lämpimät onnittelut Päiville!

Lue laajempi uutinen aiheesta täältä.

Vuoden käytännönopettaja Päivi Sinko

Päivi Sinko palkitsemistilaisuudessa 11.4.2018