Vammaisasiamies

Vammaisasiamies edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja toimintamahdollisuuksia Espoossa.

Vammaisasiamies tekee yhteistyötä kaupungin hallintokuntien sekä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa. Vammaisasiamies toimii vammaisneuvoston ja vammaistyöryhmien sihteerinä ja valmistelijana. Hän kerää ja jakaa vammaisasioista ajankohtaista tietoa päättäjille, valmistelijoille, vammaisjärjestöille ja asukkaille.