VamO-hanke Espoossa

VamO-hanke; Espoon osahanke

VamO-hanke edistää osallisuutta vammaissosiaalityössä.

VamO-hanke (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Espoo keskittyy lapsiin ja nuoriin

Espoo keskittyy VamOssa erityisesti alle 16-vuotiaisiin vammaispalveluiden asiakkaisiin. Espoo on valinnut osahankkeensa painopisteeksi lapset ja nuoret, koska vammaiset lapset ja nuoret ovat kaksin verroin vaarassa jäädä kuulematta omassa asiakasprosessissaan. Lasten osallisuutta lisäämällä vaikutetaan syrjäytymisen ehkäisemiseen pitkällä aikavälillä. Mitä nuoremmista lapsista on kyse, sitä suurempi painoarvo perheellä on lapsen osallisuuteen ja hyvinvointiin. Siksi lasten kanssa työskennellessä myös perhe on keskeisessä asemassa.

Espooseen on perustettu kaksi osallisuusryhmää kehittämään vammaissosiaalityötä ja valvomaan osallisuutta hankkeessa. Toisessa ryhmässä jäseninä on vammaisia lapsia, ja toisessa vammaisten lasten vanhempia sekä muita kokemusasiantuntijoita. Espoon osahankkeen ohjausryhmässä on mukana asiakasedustaja.

Lisäksi projektilla on oma Facebook-ryhmä, jossa vammaispalvelujen asiakkaat voivat esittää näkemyksiään osallisuudesta vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Ryhmään pääsee mukaan ottamalla yhteyttä projektisuunnittelija Heli Ronimukseen.

Espoon erityisenä tavoitteina ovat

  • vahvistaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta
  • lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta
  • vahvistaa moniammatillista asiakasyhteistyötä sekä
  • ottaa käyttöön tutkimustietoon ja hyviin käytäntöihin perustuvia sosiaalityön menetelmiä.

Kansallinen kehittämishanke

VamO-hanke noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto. Muita osatoteuttajia ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta
Projektisuunnittelija Heli Ronimus, p. 043 8270 726, heli.ronimus@espoo.fi

Postiosoite
Vammaispalvelut, PL 2513, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite
Kamreerintie 2 A, 4. krs, Espoon keskus

VamO-hankkeen logo Vipuvoimaa EU:ltaEU:n sosiaalirahasto