VamO-hanke Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

VamO-hanke; Espoon osahanke

VamO-hanke edistää osallisuutta vammaissosiaalityössä.

VamO-hanke (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Espoo keskittyy lapsiin ja nuoriin

Espoo keskittyy VamOssa erityisesti alle 16-vuotiaisiin vammaispalveluiden asiakkaisiin. Espoo on valinnut osahankkeensa painopisteeksi lapset ja nuoret, koska vammaiset lapset ja nuoret ovat kaksin verroin vaarassa jäädä kuulematta omassa asiakasprosessissaan. Lasten osallisuutta lisäämällä vaikutetaan syrjäytymisen ehkäisemiseen pitkällä aikavälillä. Mitä nuoremmista lapsista on kyse, sitä suurempi painoarvo perheellä on lapsen osallisuuteen ja hyvinvointiin. Siksi lasten kanssa työskennellessä myös perhe on keskeisessä asemassa.

Espoossa toimi 2017-2018 kaksi osallisuusryhmää, jotka osallistuivat hankkeen kehittämistoimintaan. Toisessa ryhmässä jäseninä oli vammaisia lapsia ja toisessa vammaisten lasten vanhempia sekä muita kokemusasiantuntijoita. Ryhmät ovat juuri päättyneet. Tällä hetkellä pohdinnassa on uusien ryhmien perustaminen.

Espoon osahankkeen ohjausryhmässä on mukana asiakasedustaja.

Espoossa on myös koottu vammaissosiaalityöhön lasten kuulemiseen tarkoitettu työkalupakki, joka sisältää muun muassa sosiaalityön menetelmiä sekä tietoa AAC-menetelmistä. Työkalupakin käyttöön on koulutettu 50 Espoon työntekijää vammaispalveluista, perhesosiaalityöstä sekä lastensuojelusta syksyn 2018 aikana.

Espoo testaa hankkeessa lasten- ja nuorten interRAI-ChyMH-DD -välinettä. Tarkoituksena on arvioida välineen soveltuvuutta vammaissosiaalityöhön. RAI -arviointeja tehdään helmikuun 2019 loppuun asti. THL koordinoi testausta kansallisesti.

Espoon erityisenä tavoitteina ovat

  • vahvistaa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta
  • lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta
  • vahvistaa moniammatillista asiakasyhteistyötä sekä
  • ottaa käyttöön tutkimustietoon ja hyviin käytäntöihin perustuvia sosiaalityön menetelmiä.

Kansallinen kehittämishanke

VamO-hanke noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopisto. Muita osatoteuttajia ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Invalidiliitto ry, Kynnys ry ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja hankkeesta
Projektisuunnittelija Heli Ronimus, p. 043 8270 726, heli.ronimus@espoo.fi

Postiosoite
Vammaispalvelut, PL 2513, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite
Kamreerintie 2 A, 4. krs, Espoon keskus

VamO-hankkeen logo Vipuvoimaa EU:ltaEU:n sosiaalirahasto