Vammaisten muut tukitoimet

Vammaisen henkilön selviytymistä voidaan tukea harkinnanvaraisilla tukitoimilla silloin, kun tuen tarve johtuu vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuu pitkäaikainen haitta. Päätöstä tehtäessä selvitetään aina palvelun hakijan yksilöllinen tarve.

Päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksista korvataan vammaiselle henkilölle puolet.

Sopeutumisvalmennuksella tuetaan asiakkaan ja perheen selviytymistä uudessa elämäntilanteessa vamman tai sairauden aiheuttaman muutoksen jälkeen. Sopeutumisvalmennus järjestetään suurelta osin Kelan kuntoutuksena, vakuutusyhtiöiden toimesta ja vammaisjärjestöjen tuella.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus