Omaishoitajan vapaa

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, hänellä on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi, vaikka hoidettava viettäisi säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja sitä kautta varmistaa hoidon laatu.

Omaishoidon vapaista tehdään erillinen päätös. Vapaan ajaksi järjestettävästä hoidosta sovitaan yhdessä vammaispalvelujen kanssa. Vapaan pitäminen ei pienennä hoitopalkkiota, mutta korvaavasta hoidosta peritään hoidettavalta asiakasmaksu.

Lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestää seuraavasti

Palveluseteli
Palvelusetelin arvo on 100 €/myönnetty vuorokausi. Palvelusetelillä voit ostaa hoitoapua kotiin Espoon sopimilta palveluntuottajilta keskimäärin 1–3 tuntia/seteli. Sovit itse palveluntuottajan kanssa hoitoajat. Palvelusetelin mukana toimitetaan lista palveluntuottajien yhteystiedoista sekä palvelun hinnoista. Palvelusetelillä järjestetystä omaishoitajan lakisääteisestä vapaasta ei peritä asiakasmaksua.

Sijaisomaishoito
Sopivaksi katsomasi henkilö voi toimia sijaisomaishoitajana. Sijaisomaishoitaja tulee hoitamaan omaistasi kotiinne. Vammaispalvelut maksaa sijaisomaishoitajalle palkkion. Sijaisomaishoitajan kanssa tehdään samankaltainen sopimus kuin omaishoitajan kanssa.

Perhehoito
Vammaispalvelut järjestää yksityisen perhehoitajan, joka hoitaa omaistasi. Vammaispalvelut tarkastaa perhehoitajan kodin tilat ja laatii sopimuksen hoitajan kanssa. Vammaispalvelut maksaa perhehoitajalle palkkion.

Hoito asumisyksikössä
Vammaispalvelut järjestää hoidon asumisyksikössä. Lapset ja nuoret käyvät yksiköissä, joissa käy myös muita lapsia ja nuoria.

Voit myös yhdistää eri järjestämistapoja (esim. yksi hoitovuorokausi yksikössä ja kaksi 100 euron palveluseteliä).

Omaishoitajana huolehdit lähtökohtaisesti itse omaisesi kuljetuksista hoitopaikkaan.

Sosiaaliohjaaja Päivi Johansson-Simpanen, p. 09 816 84076