Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidolla korvataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu

  • hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista
  • omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta
  • vapaasta
  • omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on harkinnanvaraista palvelua, jota järjestetään tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa.

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Lapsen tai nuoren omaishoidon tuki

Lapsen tai nuoren omaishoidon tuen arvioinnissa arvioidaan hoidon ja huolenpidon fyysistä ja psyykkistä raskautta ja sitovuutta. Hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisen terveen lapsen tai nuoren hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin.
 
Rasituksella ja sidonnaisuudella tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitä ylimääräistä työtä ja vaivaa, joita sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuu. Tällöin lapsen tarpeet sitovat ajallisesti hoidosta huolehtivia henkilöitä tai rajoittavat heidän elämäänsä paljon enemmän kuin vastaavanikäisen terveen lapsen tai nuoren hoidosta huolehtiminen.
 
Omaishoidettavan lapsen tai nuoren hoidon toteuttaminen edellyttää hoidosta huolehtivan erityistä perehtyneisyyttä lapsen hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin tai lapsen tai nuoren käyttäytymisen erityispiirteisiin.

Lisätietoja omaishoidon tuesta

Omaishoidon tukea haetaan oheisella lomakkeella.Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan terveydentilasta sekä tarvittaessa hoitajan terveydentilasta. Mikäli haet omaishoidon tukea, luoksesi tehdään arviointikäynti ennen päätöksentekoa. 

Pyrimme käsittelemään hakemukset kolmen kuukauden sisällä niiden saapumisesta. Hakemuksen käsittelyaika ei vaikuta siihen, mistä lähtien omaishoidontuki myönnetään, vaan omaishoidontuki alkaa hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta. Ensimmäisen omaishoidon palkkion yhteydessä maksetaan mahdollinen takautuva tuki.

Kysy lisätietoa

  • alle 50-vuotiaat asiakkaat vammaispalvelujen neuvontapuhelimesta arkisin klo 9–11, p. 09 816 45 285
  • yli 50-vuotiaat asiakkaat Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestorista, p. 09 816 33 333