Koululaisten loma-ajan hoito

Koululaisten loma-ajan hoitoa järjestetään kouluikäisille kehitysvammaisille ja autistisille lapsille ja nuorille, jotka vanhempien työssäkäynnin vuoksi tarvitsevat hoitoa koulujen pidempinä loma-aikoina.

Lomahoito on ryhmämuotoista hoitoa ja se järjestetään keskitetysti muutamilla kouluilla.
Loma-ajan hoitoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella vammaispalveluista.

Sivistystoimi toteuttaa hoitoa Espoon peruskouluissa kesä- ja elokuussa, talvilomalla (vko 8) sekä jouluna erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Palvelun tarpeesta ja ajankohdista tulee erikseen ilmoittaa kulloisenkin loman ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautua voi sähköisesti Wilman-järjestelmän kautta tai paperilomakkeella, jonka voi tulostaa www.espoo.fi/koululaistenhoito liitetiedostosta.