Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito

Vammaispalvelut järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koululaisille, jotka kehitysvammansa tai vaikean autismin vuoksi eivät pysty olemaan yksin kotona ennen koulupäivän aloittamista tai koulupäivän jälkeen. Palvelulla mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti tai opiskelu päiväaikaan. Hoito on ryhmämuotoista toimintaa, jota Sivistystoimi toteuttaa koulujen tiloissa.

Palvelupäätöstä aamu- ja iltapäivähoidosta haetaan vammaispalveluista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoitopaikkaan tulee ilmoittautua erikseen joka lukuvuosi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tukipalvelujen kautta. Ilmoittautua voit sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai paperilomakkeella, jonka voit tulostaa www.espoo.fi/koululaistenhoito liitetiedostosta.