Kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan viittomakielen, tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta, tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta.

Kommunikaatio-opetusta voidaan myöntää

  • kuurolle, kuulovammaiselle, kuulonäkövammaiselle
  • puhevammaiselle henkilölle
  • hänen lähipiirilleen.

Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on, että vammaisella henkilöllä ja hänen lähipiirillään on yhteinen kieli ja kommunikointikeino.

Kommunikaatio-opetusta myönnetään tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta korvaavaa, tai puhetta tukevaa vaihtoehtoista kommunikaatiokeinoa arkipäivän tilanteisiin.

Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta, eikä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia.

Kommunikaatio-opetusta järjestetään vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Kommunikaatio-opetusta voidaan järjestää perheopetuksena, ryhmäopetuksena tai etäopetuksena. Voit myös hakea maksusitoumusta kurssille, jolla opetellaan tiettyä kommunikaatiomenetelmää.

Kommunikaatio-opetusta haetaan vammaispalveluista. Hakemuksen liitteenä tulee olla suositus ja epikriisi, tai muu lausunto hakijan toimintakyvystä.