Työtoiminta

Työtoiminta on ryhmämuotoista toimintaa ja se on tarkoitettu täysi-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka selviytyvät itsenäisesti arkirutiineista. Asiakkaalle etsitään sopivin toimintamuoto ammatillisen koulutuksen, työkokemuksen, kiinnostuksen ja/tai aikaisemman työharjoittelun perusteella. Työtoiminnassa asiakas saa päivittäin tukea ja ohjausta työtehtävien suorittamisessa ja arjen taidoissa.

Toimintamuotoja ovat erilaiset käytännön työtehtävät, luovat työt sekä kiertävä työtoiminta toimintakeskusten ulkopuolella. Työtoiminnassa voidaan toteuttaa myös peruskoulun työelämään tutustumisjaksoja ja ammatillisen koulutuksen harjoittelujaksoja. 

Tuettu työtoiminta on tavallisella työpaikalla tehtävää työtä, jolloin kehitysvammainen henkilö on huoltosuhteessa Espoon kaupungin vammaispalveluihin. Toimeentulona on eläke. Tehdystä työpäivästä maksetaan erikseen määritelty työosuusraha ja bussilippukorvaus.

Työhönvalmentaja etsii asiakkaalle työpaikan ja valmentaa hänet työtehtäviin. Työaika ja -tehtävät määräytyvät hakijan taitojen mukaan. Työpaikka ja asiakas saavat työhönvalmentajan jatkuvan tuen mm. säännöllisten työpaikkakäyntien muodossa. Asiakkaalle nimetään työpaikalta tukihenkilö. Tuetussa työtoiminnassa vaaditaan sosiaalisia taitoja, kykyä noudattaa työaikoja ja -paikan sääntöjä sekä riittävää itsenäisyyttä suoriutua annetuista työtehtävistä.
  
Tuettu työllistyminen tarkoittaa työsuhteista työtä siten, että asiakkaalle järjestetään tarvittava tuki vammaispalveluista. Tukityöllistetyltä edellytetään itsenäistä liikkumista, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä, työaikojen sekä tilanteen mukaista käyttäytymistä.

Työhönvalmentaja etsii työpaikan sekä valmentaa työntekijän työhön. Ennen työsopimusta järjestetään yleensä sovitun mittainen harjoittelujakso, jonka aikana varmistetaan työn sopivuus. Työntekijä ja työnantaja saavat työhönvalmentajan jatkuvan tuen mm. säännöllisten työpaikkakäyntien muodossa. 

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus

Työtoimintaan tulee hakea kirjallisella hakemuksella 28.2.2018  mennessä.

Hakemus lähetetään osoitteella: Vammaispalvelujen toimisto, PL 2513, 02070 ESPOON KAUPUNKI