Päivätoiminta

Päivätoimintaa tarjotaan vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus päivätoimintaan.

Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Palvelu tukee kuntoutusta, edistää ja ylläpitää arkielämän taitoja sekä tarjoaa sosiaalisia kontakteja. Päivätoiminnan lähtökohtana on vammaisen aikuisen yksilölliset tiedot, taidot ja kokemukset. Toiminta järjestetään taitojen ja tuen tarpeen mukaan. Päivätoiminta on aikuisuutta, kommunikaatiota ja oppimista tukevaa pienryhmätoimintaa.

Peruskoulun jälkeisissä opinnoissa oleville kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään loma-ajan hoitoa oppilaitosten loma-aikoina.

Tukeminen arjessa

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus

Kehitysvammaisten päivätoimintaan tulee hakea kirjallisella hakemuksella 28.2.2018 mennessä.

Hakemus lähetetään osoitteeseen: Vammaispalvelujen toimisto, PL 2513, 02070 ESPOON KAUPUNKI