Opas omaishoitajille 2019 – lasta tai aikuista hoitavalle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.8.2019 klo 11.55

Espoon vammaispalvelut on julkaissut internet-sivuillaan oppaan omaishoitajille. Oppaaseen on koottu tietoa palveluista ja tukitoimista, joita omaishoitajille on tarjolla Espoossa.

Riittävä apu ja tuki lisäävät omaishoitajan ja omaishoidettavan sekä heidän läheistensä hyvinvointia. Opas kokoaa yhteen Espoon kaupungin palveluja sekä muita omaishoitajille tukea tarjoavia toimijoita ja niiden palveluja. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt, Kela, seurakunnat, yritykset, vapaaehtoiset ja vertaiset.

Olemme koonneet oppaaseen tietoa muun muassa palveluista, jotka liittyvät omaishoitajan jaksamiseen ja terveyteen, valmennuksiin, työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen. Oppaasta löydät käytännön apua arjen sujuvoittamiseen.

Oppaaseen on valittu teemoja, joista omaishoitajat kertoivat kaipaavansa lisätietoa omaishoidon työpajassa huhtikuussa 2018.

Opas on suunnattu vammaispalvelujen piiriin kuuluvien asiakkaiden omaishoitajille. Vanhusten palvelujen asiakkaiden omaishoitajille on tekeillä erillinen opas.

Opas lähetetään asiakkaalle jatkossa omaishoitoa koskevan päätöksen mukana.

Opas omaishoitajille 2019 - lasta tai aikuista hoitavalle (pdf, 2983 Kt)

Voitte antaa palautetta oppaasta sähköpostitse vammaispalvelut@espoo.fi.