Ohjeita vammaispalvelujen omaishoitajille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Omaishoitaja on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön läheinen, joka vastaa läheisensä hoidosta ja on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkio, omaishoitajan vapaat ja muut hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut.  

Alle 65-vuotiaille henkilöille omaishoidontukea haetaan vammaispalveluista. Yli 65-vuotiaiden omaishoidontukea haetaan Seniorineuvonta Nestorista. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan terveydentilasta ja tarvittaessa myös hoitajan terveydentilasta. Tuki myönnetään hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta.

Ennen hakemuksen tekemistä, suosittelemme tekemään itsearvioinnin oikeudestasi omaishoidon tukeen osoitteessa www.omaolo.fi > Omaishoidon tuki

Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä perustuu aina omaishoidontuen työntekijän tekemään arviointiin, joka tehdään yhteistyössä omaishoitajan ja -hoidettavan kanssa. Omaishoidon tuen suuruus määritellään hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kuukaudessa, ja jaksamisen kannalta on tärkeää pitää vapaita säännöllisesti. Jos hoitaja on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, lomaoikeus on vähintään kolme vuorokautta. Omaishoitajan vapaiden ajaksi järjestämme korvaava hoitoa joko hoidettavan kotona palvelusetelillä tai sijaisomaishoitona tai kodin ulkopuolella perhehoitona tai asumisyksikössä. Omaishoitajan jaksamista on mahdollista tukea myös muilla sosiaalipalveluilla.

Järjestämme alle 65-vuotiaille omaishoitajille sähköisen terveystarkastuksen, joka on vapaaehtoinen ja maksuton. Sen perusteella voi tarvittaessa varata ajan terveysasemalle. Hyvinvointi- ja terveystarkastusta ei järjestetä työterveyshuollon piirissä oleville eikä lyhytaikaisille omaishoitajille. Pidä huolta itsestäsi: www.espoo.fi/omahoito

Omaishoitajalle kuuluu tapaturmavakuutus, ja tehty työ kerryttää eläkettä.

Omaishoidontuen palkkalaskelmat löytyvät 1.1.2021 alkaen omasta verkkopankistasi. Niitä ei enää lähetetä postitse.

Muistathan lähettää vuosittain voimassa olevan omaishoitajan palkkiota koskevan verokorttisi palkkasihteerille palkatviisi@espoo.fi tai postitse Palkanlaskenta, PL 665, 02070 Espoon kaupunki

Ota yhteyttä

  • Alle 65-vuotiaat hoidettavat: vammaispalvelut arkisin klo 9–11 ja 12–14, p. 09 816 452 85
  • Yli 65-vuotiaat hoidettavat: seniorineuvonnan ja palveluohjauksen yksikkö Seniorineuvonta Nestori  arkisin klo 8–15, p. 09 816 333 33

Lomakkeet