Ohjeita kommunikaatio-opetuksen hakemiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kommunikaatio-opetusta haetaan vammaispalveluista. Hakemuksen liitteenä tulee olla suositus ja epikriisi tai muu lausunto hakijan toimintakyvystä. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta voi laatia:

  1. puhevammaisen henkilön hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava taho (esim. puheterapeutti, foniatri, lääkäri), joka arvioi vammaisen henkilön lähipiirin tarpeen saada kommunikaatio-opetusta sekä opetuksen muodon ja määrän
  2. kuulovammaisen henkilön kohdalla myös muu ammattilainen, joka tuntee henkilön kommunikointitarpeet ja pystyy arvioimaan sopivimman kommunikaatio-opetuksen muodon (esim. kuntoutussihteeri, kuntoutusohjaaja).

Lomakkeet

Hakemus kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 138 Kt)
Suositus kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 110 Kt)
Loppuraportti kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 126 Kt)
Sähköinen loppuraportti kommunikaatio-opetuksesta

Kommunikaatio-opetuksen palaute

Sähköinen palaute kommunikaatio-opetuksesta
Palaute kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 237 Kt)

Respons om kommunikationsundervisning på svenska

Feedback on communication education in English