Lyhytaikaisen perhehoidon palkkiot 2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2021. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain palkkakertoimella. Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465. Näin ollen vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2021 alkaen 1,31 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

Lisäksi perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia on tarkistettu elinkustannusindeksin mukaisesti. Kulukorvaukset nousevat 0,20 prosenttia 1.1.2021 alkaen.

Hoitajan kotona tapahtuva ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito

Hoitoisuusluokka 1 Hoitoisuusluokka 2 Kulukorvaus
61,90 € / pvä 91,51 € / pvä 21,83 € / pvä

Hoidettavan kotona tapahtuva tuntiperusteinen lyhytaikainen hoito

Hoitoaika 2-4 h 5-7 h 8-10 h yli 10 h
Palkkio 42,26 € /pvä 61,90 € /pvä  91,51 € /pvä  116,08 € /pvä

Koska hoito tapahtuu hoidettavan kotona, ei palkkion lisäksi makseta kulukorvausta.