Lisätietoa kotipalvelusta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa perheen toimintakyky on alentunut esimerkiksi vamman, synnytyksen tai muun erityisen elämäntilanteen takia. Kotipalvelussa hoitaja tulee hoitamaan lapsia tai auttamaan perheen vanhempia kodinhoidollisissa tehtävissä. Hoitaja voi myös liikkua lasten kanssa kodin ulkopuolella. 

Kotipalvelua voit hakea perhesosiaalityön kautta ottamalla heihin itse yhteyttä (ma ja ke 8–13.30 ja ti, to ja pe 8–11 palvelunumeroon 09 816 23600 tai Pyydä apua -nettinapin kautta).

Vammaispalvelut järjestää palvelua ostopalveluna kriteerien täyttyessä omille asiakkailleen. Pääsääntöisesti palvelu on asiakkaalle maksullinen, maksu on tulosidonnainen.  

Hoitoapua vammaispalvelut myöntää erityishuoltona vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille silloin kun lapsen hoito on vaativaa tai sitovaa, eikä tarpeeseen voida vastata kotipalvelulla tai muilla peruspalveluilla. Tällöin hoito tapahtuu hoidettavan kotona, mutta hoitaja voi myös liikkua kodin ulkopuolella hoidettavan kanssa. Hoitoapuun voi sisältyä sairaanhoidollisia tehtäviä. Hoitoapua voidaan tarvittaessa myöntää myös yöaikaan. Hoitoapu toteutetaan ostopalveluna.

Kotihoidon tehtävänä on senioreiden, vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden auttaminen niin, että eläminen kotona on mahdollista turvallisesti myös toimintakyvyn heikentyessä. Kotihoidon palveluihin voit hakea ottamalla yhteyttä Nestoriin, p. 09 816 33 333 (arkisin klo 8–16), nestori@espoo.fi  tai Pyydä apua -nettinapin kautta.

Kotisairaanhoito on lääkärin valvomaa ja lääkärin lähetteen perusteella annettavaa sairaanhoitoa asiakkaan kotona.

Kotisairaala järjestää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin. Kotisairaalassa hoidetaan mm. suonensisäistä lääkehoitoa, saattohoitoa sekä palliatiivista hoitoa tarvitsevia potilaita. Kotisairaala on vaihtoehto osastohoidolle ja siihen tarvitaan lääkärin lähete.

Siivousapua tai kotihoitoapua voi ostaa itse arvonlisäverottomasti, jos toimintakyky kotona selviämiseksi on heikentynyt kuormittavan elämäntilanteen, kuten kotona asuvan sairaan tai vammaisen perheenjäsenen takia. Www.elias.fi-sivuilta löydät palveluntarjoajat ja ohjeet esimerkiksi siivousapuun, remonttiapuun, kotihoitoon tai pihatöihin. Kotitalousvähennys on enintään 2 250 € henkilöltä vuodessa (vuonna 2020), ja sen voi saada vain työn osuudesta. Vähennyksen omavastuu on 100 € henkilöltä. Lisätietoja: www.vero.fi.