Kuljetuspalvelujen hakeminen ja käyttö

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalveluja haetaan vammaispalveluista. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto, jossa on yksityiskohtainen kuvaus liikkumis- ja toimintakyvystäsi. 

Huomaathan, että sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan Seniorineuvonta Nestorista.

Espoon ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien vammais- ja vanhuskuljetukset uudistuvat. Lue lisätietoa, siirry sivulle Länsi-Uudenmaan yhteiset palvelut > Kulkukeskus

Lomakkeet

Toimintaohjeet

Laskuihin, korvattaviin kuitteihin ja omavastuulaskutukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä Espoon Logistiikkaan, p. 09 816 24000, arkisin klo 9 - 15.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus haetaan Traficomista, siirry sivulle: Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen ja verovapautuksen hakeminen

Kuljetuspalvelun käyttö muulla paikkakunnalla

VPL kuljetuspalvelua on oikeus käyttää muulla paikkakunnalla Suomessa. Sinun tulee maksaa matka itse. Matkoista korvataan sinulle kohtuulliset kustannukset (korkeintaan 41 €/matka).

Lisäksi korvataan asiakkaan mahdollisesti tarvitsemista lisistä enintään seuraavasti

 • palvelulisä 4,50 €
 • avustamislisä 15,70 €
 • porrasveto 31,40 €.

Lisätietoja Espoon Logistiikasta: p. 09 816 24000, arkisin klo 9 - 15, henkilokuljetukset@espoo.fi.

Oikeus vakiotaksiin

Toimintaohjeen mukaan erityisin perustein asiakkaalle voidaan myöntää oikeus matkustaa saman kuljettajan kyydillä (ns. vakiotaksioikeus), jos kuljettajien vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä hankalaa asiakkaan vamman tai sairauden vuoksi.

Kenellä on vakiotaksioikeus?

Kulkukeskuksen toimintakäytäntöjen aiheuttamat rajoitukset ja Kulkukeskuksen yleiset säännöt eivät ole syy vakiotaksioikeuden myöntämiselle.

​Vakiotaksioikeus saattaa olla, jos asiakkaalla on

 • vaikeita käyttäytymisongelmia
 • vaikeita pelkotiloja
 • vaikea vammaan tai sairauteen liittyvät kommunikaatio-ongelma, jonka vuoksi hänen on vaikea ilmaista sanallisesti toiveitaan ja hän matkustaa yksin
 • muu erityinen peruste.

Vakiotaksioikeus on myös, jos   

 • asiakkaan ja hänen apuvälineensä yhteispaino on vähintään 550 kg, jolloin tavallinen inva-auton nostimen kantavuus ei riitä

 • asiakas käyttää erityisen leveää tai pitkää sähkömopoa (pituus yli 160cm tai leveys yli 80cm), jolloin sähkömopo ei mahdu tavalliseen inva-autoon.

Miten vakiotaksioikeus arvioidaan?

Vakiotaksioikeutta haetaan kotikunnan vammaispalveluista vapaamuotoisella hakemuksella. Vammaispalvelujen työntekijä arvioi, onko asiakkaalla oikeus käyttää aina tiettyä kuljettajaa.

Asiakas saa asiasta kirjallisen päätöksen. Jos vakiotaksioikeus todetaan, kirjaa työntekijä tiedon Kulkukeskuksen asiakasprofiiliin. Kulkukeskus sopii asiakkaalle tietyn kuljettajan / kuljettajat, joille asiakkaan tilaus aina ohjataan.