Koronavirusta koskevat uutiset vammaispalveluissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.3.2020 klo 10.15

Tälle sivulle on koottu tietoa koronaviruksen vaikutuksista vammaispalvelujen toimintaan. Sivua päivitetään tilanteen muuttuessa. 

Sivua on päivitetty 30.4. klo 15:30

Espoon omat uutiset

Päivätoiminta, asumispalvelut ja kehitysvammapsykiatria

Henkilökohtainen apu

Omaishoito 

Opiskelu

Vammaisten lasten opetus ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito

  • Aamu- ja iltapäivähoidossa sekä loma-ajan hoidossa noudatetaan kansallisia määrittelyjä riskiryhmään kuulumisesta. (Lasten koronavirus COVID-19 riskiryhmiä koskeva ohje). Mikäli riskiryhmään kuuluvaa lasta hoitava lääkäri on suositellut, ettei lapsen tulisi osallistua koulun lähiopetukseen, tulisi hänen olla osallistumatta myös koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä loma-ajan hoitoon. Riskiryhmään kuulumisesta tarvitset lääkärintodistuksen.
  • Mikäli huoltaja päättää ottaa vammaisen lapsen kuitenkin pois koulusta, vastaa hän lapsen hoidosta ja huolenpidosta kotona. Vammaispalvelut ei tällöin järjestä kotiin koulupäivän ajaksi korvaavaa hoitoa. Täydentävää hoitoa voidaan järjestää poikkeustilanteissa lapsille, jotka kuuluvat vakavan taudin riskiryhmään. THL:n mukaan vakavan taudin riskiryhmään kuuluvat lapset
  • Perussairautensa, esimerkiksi astman tai diabeteksen, suhteen hoitotasapainossa olevat lapset ja nuoret eivät kuulu vakavan taudin riskiryhmään.

Muut ohjeet