KVPS-koti Aurinkolinna rakenteilla Espoon Lintuvaaraan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.5.2018 klo 9.53

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön rakennuttama KVPS-koti Aurinkolinna on rakenteilla Espoon Lintuvaaraan Korpraalintielle.  Hanke on saanut alkunsa kehitysvammaisten nuorten vanhempien aloitteesta rakentaa itsenäiseen asumiseen siirtyville nuorille yhteisöllinen ja toimiva koti. Ara toimii Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ohella rakennushankkeen rahoittajana. Kodin peruskivenmuuraustilaisuutta vietettiin 26.3.2018 Korpraalintien rakennustyömaalla.

Uusi asumisyksikkö on osa Espoon kaupungin asumisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on vammaisten espoolaisten asumisen muotojen ja palveluiden edistäminen.

Aurinkolinna tarjoaa kodin 20 uudelle asukkaalle

Aurinkolinnaan rakennetaan koti 20 kehitysvammaiselle nuorelle, joilla on kehitysvammaisuuden tai autismin kirjon vuoksi tarvetta ympärivuorokautiselle asumisen tuelle. Aurinkolinna valmistuu joulukuussa 2018 ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa alkuvuodesta 2019.  Aurinkolinna rakennetaan CLT-tekniikan eli modernin massiivipuurakentamisen avulla. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli. Kevään 2018 aikana muuttajille ja heidän omaisilleen järjestetään muuttovalmennusta. 

”Oma koti ja mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan muiden kansalaisten tavoin ovat vammaiselle ihmiselle hyvän elämän kulmakiviä. Kunnallisella päätöksenteolla ja kaupunkisuunnittelulla on hyvin konkreettisia vaikutuksia vammaisten ihmisten asumisen muotoihin ja palveluihin”, sanoo Espoon kaupungin vammaispalveluiden palvelupäällikkö Anu Autio.

Espoossa rakenteilla useita asumisyksiköitä

Espooseen valmistuu vuosien 2018–2019 aikana yhteensä neljä uutta asumisyksikköä. Näille yksiköille on tehty tonttivaraukset osana Espoon kaupungin asumisen ohjelmaa.  Asumisen palveluja tuotetaan Espoossa niin kutsutulla monituottajamallilla, jossa kaupungin oman toiminnan rinnalla palveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat, yhdistykset, säätiöt ja kuntayhtymät.

Vammaisille suunnattujen asumispalvelujen tarpeen ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Espoon kaupungin vammaispalveluiden teettämän kyselyn (2014) mukaan 63 prosenttia 15–35 -vuotiaista vammaisista espoolaisista haluaisi muuttaa lapsuudenkodistaan omaan kotiin viiden vuoden kuluessa. Kahden vuoden sisällä muuttoa omaan kotiin toivoi 38 prosenttia vastaajista. Lisäksi Espoon kaupungin tavoitteena on purkaa laitosasumista vuoteen 2020 mennessä.

”Vammaisten kuntalaisten yhdenvertaisten asumisen mahdollisuuksien toteutuminen edellyttää heidän tarpeidensa huomioimista kaikessa kunnan toiminnassa, kuten kaavoituksessa, rakentamisessa ja joukkoliikenteessä. Esimerkiksi liikkuminen kodin ulkopuolella on vammaisille henkilöille monesti sidoksissa ympäristön esteettömyyteen ja joukkoliikenteen palveluihin”, Autio jatkaa.

Lisätiedot:

Anu Autio
Vammaispalveluiden palvelupäällikkö
puh. 043 825 9890