Espoon vammaispalvelujen toimintakeskukset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kunnallisesta päivä- ja työtoiminnasta vastaa
palveluesimies
Eeva-Maija Kalavainen
p. 046 877 1358, eeva-maija.kalavainen@espoo.fi

Kuninkaantien toimintakeskus
Käyntiosoite: Kuninkaantie 7 A, 02740 Espoo
Postiosoite: PL 2517, 02070 Espoon kaupunki
Vastaava ohjaaja p. 050 541 1064 (päivätoiminta)

Vastaava ohjaaja p. 050 360 4592 (työtoiminta)

Riilahden toimintakeskus
Käyntiosoite: Rysätie 11, 02260 Espoo
Postiosoite: PL 2415, 02070 Espoon kaupunki
Vastaava ohjaaja p. 040 639 4005 (päivätoiminta)

Vastaava ohjaaja p. 050 360 4592 (työtoiminta)

Kuninkaantien ja Riilahden toimintakeskusten päivätoiminnassa jokaisella asiakkaalla on oma kiinteä ryhmänsä. Päivätoiminnan muotoja ovat mm. luova toiminta, käsityöt, musiikki, liikunta ja aikuisopintopiirit, ulkotyöt ja ulkoilu. Toimintakeskuksissa on lisäksi erillisiä toimintaryhmiä, joihin asiakkaat osallistuvat mahdollisuuksiensa sekä omien kuntoutuksellisten tavoitteidensa mukaan. Toimintaan kuuluvat myös retket ja tietokoneella työskentely sekä erilaiset aputyöt, kuten siivous ja kodinhoito. Asiakkaalla on mahdollisuus tarvitsemaansa lepoon päivän aikana. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään maksuton ryhmäkuljetus kodin ja toimintayksikön välisille matkoille.

Kuninkaantien ja Riilahden toimintakeskusten työtoiminnassa on viisi ryhmää. Työtehtävinä ovat esimerkiksi käsityöt, postitus, siivous- ja alihankintatyöt sekä erilaiset avustavat työtehtävät toimintakeskuksessa. Työskentely voi tapahtua myös toimintakeskuksen ulkopuolisilla työpaikoilla, ns. työkeikoilla ohjaajan kanssa tai ryhmä voi tehdä erilaisia aputöitä esimerkiksi naapurissa, läheisessä päiväkodissa tai leikkipuistossa. Ulkotyöryhmän tehtävänä on huolehtia toimintakeskuksen ympäristöstä ja piha-alueesta. Asiakkailla on vakituiset ”kotiryhmät”, mutta tarvittaessa he siirtyvät joustavasti eri toimintojen ja työtehtävien välillä.

Instagram @kuninkaantientoimintakeskus

@kuninkaantientoimintakeskus

Instagram @riilahdentoimintakeskus

@riilahdentoimintakeskus