Espoon kaupungin vammaispalvelujen asumisyksiköt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Palveluesimies Anu Mattila p. 040 652 2249, anu.mattila@espoo.fi 

Kilonpuron palveluasunnot

Kilonpuron palveluasunnot on koti ympärivuorokautista hoitoa, tukea ja ohjausta tarvitseville vaikeavammaisille aikuisille. Asumisyksikössä on 18 asuntoa. Asukkaat tekevät asunnoista vuokrasopimuksen Espoon asuntojen kanssa. Asumisen tukipalveluja tarjotaan myös Kilonpuron palveluasuntojen läheisyydessä omissa kodeissaan asuville tuetun asumisen asiakkaille. Kilonpurossa työskentelee 20 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja yksikössä lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja. 

Kilonpuron toiminnan tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille turvallinen elämä omassa vuokra-asunnossa yksilöllisen tarpeen mukaan sovittujen hoito- ja ohjauskäyntien avulla. Asiakkaita tuetaan osallistumaan tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä yhteiskunnan eri toimintoihin ja kannustetaan yhteisöllisyyteen. Läheisten ja perheen merkitys on monelle suuri ja arvostamme omaisten halua osallistua asiakkaan elämään. 

Käyntiosoite: Kilonpurontie 1 D 63, 02610 Espoo 
Postiosoite: PL 61209, 02070 Espoon kaupunki 
Vastaava ohjaaja p. 046 877 1758 
Asumisyksikön henkilökunta p. 050 360 5492 tai 050 552 1046 

Niittymaan asumisyksikkö

Niittymaan asumisyksikkö on koti ympärivuorokautista hoitoa, tukea ja ohjausta tarvitseville vaikeavammaisille aikuisille. Asumisyksikössä on 12 asuntoa. Asukkaat tekevät asunnoista vuokrasopimukseen Espoon asuntojen kanssa. Asumisen tukipalveluja tarjotaan myös Niittymaan asumisyksikön läheisyydessä omissa kodeissaan asuville tuetun asumisen asiakkaille. Niittymaalla työskentelee 16 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja yksikössä lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja. 

Niittymaan toiminnan tavoitteena on mahdollistaa asukkaille turvallinen elämä omassa vuokra-asunnossa yksilöllisen tarpeen mukaan sovittujen hoito- ja ohjauskäyntien avulla. Asiakkaita tuetaan osallistumaan tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä yhteiskunnan eri toimintoihin ja kannustetaan yhteisöllisyyteen. Läheisten ja perheen merkitys on monelle suuri ja arvostamme omaisten halua osallistua asiakkaan elämään. 
 
Käyntiosoite: Niittymaanaukea 4 B, 02200 Espoo 
Postiosoite: PL 20209, 02070 Espoon kaupunki 
Asumisyksikön henkilökunta p. 043 825 0428                                                 
Vastaava ohjaaja p. 043 825 1010, 043 825 1009 

Haukilahden asumisyksikkö

Haukilahden asumisyksikkö on koti ympärivuorokautista hoitoa, tukea ja ohjausta tarvitseville kehitysvammaisille aikuisille henkilöille. Asumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia, punainen ja sininen tupa, joissa yhteensä 19 asuntoa. Haukilahdessa työskentelee 18 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja yksikössä lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja. 

Haukilahden toiminnan tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman itsenäinen, yksilöllinen, turvallinen oman näköinen elämä. Päiväaikaista viriketoimintaa järjestetään kahdesti viikossa niille asiakkaille, jotka ikänsä tai toimintakykynsä vuoksi eivät osallistu muuhun päivä- tai työtoimintaan. Asiakas osallistuu oman kodin hoitoon ja vapaa-aikaansa suunnitteluun ja toteuttamiseen kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti. 

Käyntiosoite:  Haukilahdenkatu 19, 2. krs, 02170 Espoo 
Postiosoite: PL 2233, 02070 Espoon kaupunki 
Asumisyksikön henkilökunta p. 046 877 1412 ja 043 827 1434 
Vastaava ohjaaja p. 050 343 0605. 

Palveluesimies Sanna Mohsen , p. 040 636 8215, sanna.mohsen@espoo.fi

Haukilahdenrannan asumisyksikkö

Haukilahdenrannan asumisyksikössä on ryhmämuotoista lyhytaikaiseen hoitoon ja asumisvalmennukseen tarkoitettua asumista aikuisille. Asumisyksikössä on yhteensä 10 asuntoa, joista yksi on kriisipaikka. Henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Asiakkailla on käytössään oma kalustettu huone sekä oma wc ja kylpyhuone. 

Haukilahdenrannassa työskentelee vastaava ohjaaja ja kymmenen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista 

Lyhytaikainen hoito on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista asiakkaan asumisen ja elämänhallinnan tukemista. Se pitää sisällään ohjausta ja avustamista sekä toimintakykyä vahvistavaa toimintaa, jota annetaan päivittäisissä toiminnoissa, lääkehoidon toteuttamisessa, hygieniassa, kodinhoidossa, ravitsemuksessa, terveyden ylläpitämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa ja vapaa-ajan vietossa. 

Asumisvalmennuksessa etsitään tukitoimia ja palveluja, joiden avulla asiakas voisi asua mahdollisimman itsenäisesti. Asumisvalmennuksen tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan lähipiirin kanssa. Tavoitteet liittyvät ennen kaikkea asumiseen liittyvien taitojen harjoitteluun, itsenäistymiseen sekä valmistautumiseen tulevaa omaan kotiin muuttoa varten. 

Kriisipaikkaa voivat käyttää yli 18-vuotiaat asiakkaat äkillisissä kriisitilanteissa, esim. omaisen sairastuessa tai tilanteessa, jossa asuminen omassa kodissa ei enää onnistu. 

Käyntiosoite: Haukilahdenranta 4 C , 02170 Espoo 
Postiosoite: PL 17205, 02070 Espoon kaupunki 
Asumisyksikön henkilökunta p. 043 824 5619 
Vastaava ohjaaja p. 040 639 4741 

Kuninkaantien asumisyksikkö

Kuninkaantien asumisyksikkö tarjoaa ryhmämuotoista lyhytaikaista hoitoa ja asumisvalmennusta lapsille ja nuorille. Asumisyksikössä on yhteensä yhdeksän (9) asuntoa. Henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Asiakkailla on käytössään oma kalustettu huone sekä oma wc ja kylpyhuone. 

Kuninkaantiellä työskentelee vastaavan ohjaajan lisäksi kymmenen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista 

Asiakkaat saavat tukea, ohjausta, hoitoa ja avustamista tarpeensa mukaan. Tuen tarvetta voi olla esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa, lääkehoidon toteuttamisessa, hygieniassa, kodinhoidossa, ravitsemuksessa, terveyden ylläpitämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa ja vapaa-ajan vietossa. 

Asumisyksikön asiakkaat käyvät päivisin päiväkodissa, koulussa, päivä- tai työtoiminnassa. Arki muodostuu kiireettömästä ja säännöllisestä päivärytmistä. Asumisyksikön arkeen kuuluu läksyjen tekemistä, ulkoilua ja yhdessä olemista. Yksilöllisen palvelun lisäksi asumisyksikössä tuetaan yhteisöllisyyttä. 

Käyntiosoite: Kuninkaantie 7 B , 02740 Espoo 
Postiosoite: PL 2517, 02070 Espoon kaupunki 
Asumisyksikön henkilökunta p. 043 826 5186 ja 043 826 5187 
vastaava ohjaaja p. 043 826 5183 

Kuninkaantien asumisyksikössä teetettiin keväällä 2020 asiakastyytyväisyyskysely. Lue kyselystä lisää: Kuninkaantien asumisyksikkö tukee vammaisten lasten ja nuorten kehitystä

Matinniityn asumisyksikkö

Matinniityn asumisyksikkö on tuettua asumista tarjoava asuntoryhmä. Asumisyksikkö on koti 14 vammaiselle aikuiselle. Yksikkö sijaitsee kerrostalossa ja asiakkaat ovat tehneet vuokrasopimuksen Espoon asuntojen kanssa. Lisäksi Matinniityssä on asumisvalmennusta. Henkilökunta tekee asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi tiivistä yhteistyötä läheisten ja muiden asiakkaille tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Henkilökunta on paikalla pääsääntöisesti klo 7-21. 

Matinniityssä työskentelee vastaava ohjaaja ja seitsemän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. 

Tuetussa asumisessa yksilölliset palveluratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tukea voi saada kotiin ja asiointiin kodin ulkopuolella. Asumisyksikön ohjaajat tukevat asiakkaita esimerkiksi itsestä huolehtimisessa ja terveyteen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. 

Käyntiosoite: Matinniitynkuja 2 D 99, 02230 Espoo 
Postiosoite: PL 23214, 02070 Espoon kaupunki 
Asumisyksikön henkilökunta p. 050 545 1443 
Vastaava ohjaaja p. 043 825 2659 

Kauklahden asumisyksikkö

Kauklahden asumisyksikkö on tuettua asumista tarjoava 12 asunnon asuntoryhmä vammaisille aikuisille. Asiakkaat ovat tehneet vuokrasopimuksen Nuorisosäätiön kanssa ja kodit sijaitsevat Nuorisosäätiön omistamassa kerrostalossa. 

Kauklahden asumisyksikössä työskentelee vastaava ohjaaja ja kolme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista 

Tuetussa asumisessa yksilölliset palveluratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaan kanssa. Tukea voi saada kotiin ja asiointiin kodin ulkopuolella. Asumisyksikön ohjaajat tukevat asiakkaita esimerkiksi itsestä huolehtimisessa ja terveyteen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan yhteistilassa. 

Käyntiosoite: Klippinkitie 1 C 32, 02780 Espoo  
Postiosoite: PL 78207, 02070 Espoon kaupunki 
Asumisyksikön henkilökunta p. 046 877 2052                     
Vastaava ohjaaja p. 050 566654 

Tuetun asumisen tiimi

Tuetun asumisen tiimi tarjoaa asumisen tukipalvelua eri puolilla Espoota omissa kodeissaan itsenäisesti asuville vammaispalvelujen asiakkaille. Työntekijöiden antama tuki toteutetaan yksilöllisesti sovittuina tuki- ja ohjauskäynteinä. Tiimissä työskentelee vastaava ohjaaja ja kuusi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. 

Postiosoite: PL 2430, 02070 Espoon kaupunki 

Vastaava ohjaaja p. 040 639 4022

Liitteet