Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja hän ei ole jatkuvan laitosasumisen tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan päivittäisessä elämässä. Näitä palveluja voivat olla avustaminen esimerkiksi liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasuminen voidaan toteuttaa palvelutalossa ja palveluasumisyksikössä. Lisäksi palveluasuminen voidaan toteuttaa yksittäisessä asunnossa esimerkiksi kunnallisen kotihoidon ja/tai henkilökohtaisen avustajan avulla tai eri tukitoimia yhdistelemällä.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat maksuttomia. Asiakas vastaa itse asumiseen liittyvistä tavanomaisista kuluista.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus