Laitosasuminen

Laitoshoitoa järjestetään eri ikäisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista kokonaishoitoa. Laitoshoitoon sisältyy asumisen ja terveydenhoidon lisäksi yksilöllisen tarpeen mukainen hoito ja ohjaus. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakas voi saada myös kuntoutus-, kasvatus-, päivätoiminta- ja tutkimuspalveluja sekä perusopetusta kouluikäisille. Pysyvän hoitokotiasumisen taustalla voi olla esimerkiksi vaikea- ja/tai monivammaisuus, pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelmat, vaikeasti tulkittava käyttäytyminen tai autismiin liittyvät palvelutarpeet.

Espoon kaupunki hankkii laitoshoitopalveluja Rinnekoti-Säätiöltä ja Kårkulla samkommunilta.

Hoitokodeissa järjestetään myös tilapäishoitoa sekä hoito- ja tutkimusjaksoja.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus