Kotipalvelu ja lyhytaikainen hoito

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilanteessa, jossa perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia ja perheen toimintakyky on alentunut sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on perheen tukeminen, keinoina lastenhoitoapu ja kodinhoidollinen apu yhdessä vanhemman kanssa toimien.

Perheet voivat hakeutua kotipalvelun asiakkaaksi soittamalla perhetyön ja kotipalvelun palvelunumeroon. Vammaispalvelut tekee tarvittaessa yhteistyötä perhetyön kanssa.

Vaikeasti vammaisten lasten perheiden on mahdollista saada kotiin hoitoapua, mikäli lapsen hoito on erittäin vaativaa tai sitovaa, eikä tarpeeseen voida vastata kotipalvelulla tai muilla peruspalveluilla. Tällöin palvelun järjestää vammaispalvelut erityislainsäädännön perusteella.

Kotihoito ja yli 18-vuotiaiden kotipalvelu

Kotihoidon tehtävänä on muun muassa yli 18-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden auttaminen niin, että eläminen kotona on mahdollista turvallisesti myös toimintakyvyn heikentyessä. Kotipalvelu tukee asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista kotona keskittyen henkilökohtaiseen hoivaan kodin hoitamisen sijasta. Kotihoidon tukipalveluja ovat mm. ateriapalvelu, turvapalvelu, kauppapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto ja siivouspalvelu.

Kotihoidon palveluihin voi hakea ottamalla yhteyttä kotihoidon keskitettyihin palveluihin. Vammaispalvelut tekee tarvittaessa yhteistyötä kotihoidon kanssa.

Lyhytaikainen hoito

Lyhytaikaisen hoidon tavoitteena on tukea vammaisen henkilön hoidosta ja huolenpidosta vastaavien vanhempien jaksamista ja sitä kautta mahdollistaa vammaisen henkilön kotona asuminen.

Lyhytaikaista hoitoa järjestetään kodin ulkopuolella, jos kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä tai muusta syystä sopivia. Lyhytaikaista hoitoa järjestetään asumisyksiköissä, joissa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden sekä perhehoitona yksityisissä perheissä.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus