Asunnon muutos- ja korjaustyöt

Kunta korvaa vaikeavammaisille henkilöille vakinaisen asunnon muutostöistä aiheutuvat kustannukset, ellei mikään muu taho niitä korvaa. Tässä palvelussa vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöitä ovat muun muassa

  • ovien leventäminen
  • luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen
  • kynnysten poistaminen
  • kylpyammeen poistaminen ja suihkun rakentaminen
  • wc:n ja vesijohtojen uudelleen asentaminen
  • keittiökalusteiden oikealle tasolle muuttaminen
  • valaistuksen parantaminen
  • töiden suunnittelukustannukset.

Sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja kotipalveluohjaaja arvioivat yhdessä asiakkaan ja rakentamisen asiantuntijan kanssa muutostöiden tarpeellisuuden ja toteuttamistavan. Muutostöinä korvataan kohtuulliset kustannukset. 

Tutustu sivun lopussa olevaan ohjeeseen.

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustusta. Hakemus jätetään ARAan. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen.

Hissi- ja esteettömyysavustukset

Hissin rakentamiseen voi saada avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta ja Espoon kaupungilta. ARA myöntää avustusta uuden hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon. Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö.