Asuminen ryhmässä ja tukiasuminen

Asumispalvelua käyttävä asiakas voi asua palvelutarpeensa mukaisesti yksikössä, jossa henkilökuntaa on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina tai yksikössä, jossa henkilökunta on paikalla muulloin kuin yöaikaan. Osa asumisyksiköiden paikoista käytetään lyhytaikaiseen asumiseen, itsenäisen asumisen harjoitteluun tai omaishoidon vapaiden järjestämiseen.

Kehitysvammainen asiakas voi asua itsenäisesti omassa tai vuokraamassaan asunnossa tuetusti. Tällöin hän saa osan asumiseen tarvitsemastaan tuesta asumisyksiköistä.

Espoossa on omana toimintana kaksi vaikeavammaisten palveluasumiseen tarkoitettua yksikköä. Ostopalveluna vaikeavammaisten palveluasumista hankitaan useilta eri palveluntuottajilta. Palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat maksuttomia.  

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus

Asumisyksikköjen ja asumisen yhdyshenkilöjen tietoja löydät asumispalvelujen yhteystiedoista