Uusi tartuntatautilaki astui voimaan – kehotamme elinkeinonharjoittajia huomioimaan muutokset

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
22.2.2021 klo 16.12

Tartuntatautilain muutos astui voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka.

Lain mukaan viranomainen voi asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen. Ravintolat on jätetty tämän sääntelyn ulkopuolelle, sillä ravintoloille on omat määräyksensä ja oma lainsäädäntönsä.

Kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa on oltava tietyt perusasiat kunnossa. Ohjeet koskevat laajasti kaikkia toimijoita, kuten esimerkiksi kauppoja, kuntosaleja, kampaamoita ja harrastustiloja.

Kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa pitää

 • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä

 • olla riittävät hygieniaohjeistukset esillä kaikissa asiakastiloissa

 • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi

 • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Edellä mainittuihin velvoitteisiin ei tarvita erillistä päätöstä, vaan kaikkien tulee noudattaa näitä sääntöjä.

Kiihtymisvaiheessa viranomainen voi alueellisesti päättää, että toiminta tulee järjestää siten, ettei lähikontakteja synny. Elinkeinonharjoittaja voi valita parhaiten omaan toimintaansa sopivan tavan toimia. Toimet voivat liittyä erilaisiin tilajärjestelyihin, aikataulujen porrastamiseen tai asiakasmäärien rajoittamiseen.

Leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi. Sulkeminen voi koskea ainoastaan laissa määriteltyjä tiloja, joissa on erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Näitä tiloja ovat muun muassa

 • sisäliikunta- ja urheilutilat

 • yleiset saunat ja uimahallit

 • tanssipaikat

 • huvipuistot

 • sisäleikkipuistot

 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kehottaa julkisia ja yksityisiä toimijoita valmistautumaan rajoituksen käyttöönottoon. Päätöksen asiasta tekee joko aluehallintovirasto tai kunnat omalla alueellaan. Koronakoordinaatioryhmä seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja tilanteen muuttuessa ryhmällä on valmius arvioida tehtyjä linjauksia uudelleen nopeasti.

Lisätietoa tartuntatautilaista valtioneuvoston sivuilla.