Uima-allasvedet

Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa on yhteensä kahdeksan uimahallia, iso vesihuvipuisto ja 23 muuta uima-allaskohdetta, joiden veden laatua valvotaan säännöllisesti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Näytteenottotiheys määräytyy vuosittaisen kävijämäärän mukaan. Uima-allasveden desinfioimisen tarkoituksena on pitää veden hygieeninen laatu moitteettomana, ja siten estää sairauksien leviäminen. Vesinäytetulokset ovat asiakkaiden nähtävillä uimahallien ilmoitustauluilla.

Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisen vuonna 2017 ottamien vesinäytteiden perusteella yleiseen käyttöön tarkoitettujen uimahallien mikrobiologinen, fysikaalinen ja kemiallinen laatu oli yleisesti ottaen hyvä.

1.1.2007 tuli voimaan STM:n asetus 1350/2006 vesihygieniapassista. Uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevillä ja allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä on oltava testitodistus osaamisestaan.

Uimahallien yhteystiedot löytyvät Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten liikuntatoimien sivuilta.

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
p. 050 4134 688
p. 050 5482 471