Tupakkalain valvonta

Tupakkalain valvonta

Tupakkalain yleinen valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) ja paikallinen valvonta kunnille. Espoon seudun ympäristöterveys valvoo alueellaan:

  1. tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista;
  2. tupakkalaissa (549/2016) säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten noudattamista;
  3. tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista.

Tupakan vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikka- ja toiminnanharjoittajakohtainen. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta Valviran sähköisesti täytettävällä ja lähetettävällä hakemuksella tai paperihakemuksella osoitteeseen:

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

Hakemukseen on liitettävä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman malli löytyy Valviran internet-sivuilta.

Espoon seudun ympäristöterveys myöntää tupakan vähittäismyyntiluvat Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Hakemusten käsittelystä peritään Espoon kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu. Tupakan vähittäismyyntiluvan haltijoilta tullaan myös perimään vuosittainen valvontamaksu.

Muualla verkossa

Valviran tupakkasivut
Lisätietoa tupakkalaista

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

Kunta myöntää luvat nikotiinivalmisteiden myyntiin ja valvoo alueellaan lain noudattamista. Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta ja myyntilupa on kytketty tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin.

Nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupahakemusten käsittely ja nikotiinivalmisteiden myynnin suunnitelmallinen valvonta ovat toimijalle maksullisia. Nikotiinivalmisteiden myynnin määräystenmukaisuutta valvotaan tupakkalain valvonnan yhteydessä.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus (liitteenä) on myyntipaikka- ja toiminnanharjoittajakohtainen. Hakemukseen on liitettävä myynnin omavalvontasuunnitelma (löytyy Valviran internet-sivuilta).

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

Muualla verkossa

Lääkelaki
Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus (doc, 72 Kt)

Tupakointikiellon hakeminen asuntoyhteisöön

Vuoden 2017 alusta voimaantulleen tupakkalain säännöksen myötä taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin sekä huoneistojen sisätiloihin.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto asuntoyhtiön hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista ehkäistä kohtuullisella rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella, ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Kunnan on peruutettava määräämänsä tupakointikielto asuntoyhteisön hakemuksesta, jos kiellolle ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita. Kielto voidaan peruuttaa myös tilan haltijan hakemuksesta, jos asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta hae kiellon peruuttamista.

Asuntoihin liittyvät tupakointikieltohakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen:

tupakointikieltopaatos@espoo.fi

Valviran ohje tupakointikiellon määräämisestä asuntoyhteisöön

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
asumisterveys@espoo.fi
p. 043 826 6263 ma ja ke klo 9–11

Ohjeita ja lomakkeita

Ohje tupakointikieltojen hakemiseen taloyhtiölle (pdf, 448 Kt)
Tupakointikieltohakemus viranomaiselle (pdf, 131 Kt)
Kuulemislomake (pdf, 372 Kt)