Tupakkalain valvonta

Tupakkalain yleinen valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) ja paikallinen valvonta kunnille. Espoon seudun ympäristöterveys valvoo alueellaan:

1) tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista;

2) tupakkalaissa (549/2016) säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten noudattamista;

3) tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista.

Tupakan vähittäismyynnin luvanvaraisuus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikka- ja toiminnanharjoittajakohtainen. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta Valviran sähköisesti täytettävällä ja lähetettävällä hakemuksella tai paperihakemuksella osoitteeseen:

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

Hakemukseen on liitettävä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman malli löytyy Valviran internet-sivuilta.

Espoon seudun ympäristöterveys myöntää tupakan vähittäismyyntiluvat Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Hakemusten käsittelystä peritään Espoon kaupunginkhallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu. Tupakan vähittäismyyntiluvan haltijoilta tullaan myös perimään vuosittainen valvontamaksu.

Lisätietoja: 
Espoon seudun ympäristöterveys
tupakkavalvonta@espoo.fi

terveystarkastaja Heidi Rajala, puh. 050 383 0784

terveystarkastaja Kirsi Kantola, puh. 050 563 8734