Uimavesien valvonta

Uimarannat

Espoossa ja Kirkkonummella on yhteensä 35 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti uimakaudella (15.6.–31.8.). Kauniaisissa ei ole yleisiä uimarantoja.

Espoon liikuntatoimen sivuilla olevasta ulkoliikunta.fi-palvelusta selviää Espoon uimarantavesien sinilevätilanne ja lämpötilat. Tietoja palveluun tuottavat muun muassa rantojen uinninvalvojat sekä terveystarkastajat.

Uimavesinäytteiden tutkimustulokset päivitetään tuoreeltaan tämän sivun alalaidasta löytyvään liitedokumenttiin. Laboratoriotulosten valmistumiseen voi mennä viikkokin. Tulokset ovat nähtävissä myös uimarantojen ilmoitustauluilla.

Jos uimarantatarkastuksilla havaitaan sinilevää, tiedotetaan siitä kyseisen rannan ilmoitustaululla. Koska sinilevien toksisuus vaihtelee paljon, voi vähäinenkin esiintymä sisältää suuria myrkkypitoisuuksia. Tästä syystä uimarannan käyttäjiä kehotetaan välttämään uimista vedessä, jos siinä on havaittavissa sinileväkukintaa. On myös syytä vahtia, etteivät pienet lapset ja lemmikkieläimet saa vettä suuhunsa ja sitä kautta mahdollisesti myös levää. Löylyvetenä sinileväpitoista vettä ei tule käyttää. Järviwiki-sivustolta löytyy ohjeita sinilevien arviointiin ja runsauden arviointiin. Ymparisto.fi-sivustolta löytyy tietoa Suomen levätilanteesta.

Uimarantavesissä voi myös esiintyä limalevää ja järvisyyhyä, joista saa lisätietoja Lisätietoa uimavesivalvonnasta-sivulta.

Espoon seudun ympäristöterveyden uimarantaluetteloon on koottu alueen yleiset uimarannat (luettelo liitteenä kohdassa Uimarantavesitulokset, uimarantaluettelo). Uimarantojen kunnossapidon yhteystiedot ja uimarantaprofiilit löytyvät sivuilta Espoon uimarannat ja Kirkkonummen uimarannat.

Lisätietoja:
uimavesivalvonta@espoo.fi

Muualla verkossa

Suomen levätilanne
Miten tunnistan sinilevän (Järviwiki)
Myrkytystietokeskus
Sinileväinfo (Valvira)

Muuta aiheesta

Lisätietoa uimavesivalvonnasta

Uima-allasvedet

Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa on yhteensä yhdeksän uimahallia, iso vesihuvipuisto ja 23 muuta uima-allaskohdetta, joiden veden laatua valvotaan säännöllisesti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Näytteenottotiheys määräytyy vuosittaisen kävijämäärän mukaan. Uima-allasveden desinfioimisen tarkoituksena on pitää veden hygieeninen laatu moitteettomana, ja siten estää sairauksien leviäminen. Vesinäytetulokset ovat asiakkaiden nähtävillä uimahallien ja uima-allaskohteiden ilmoitustauluilla.

Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisen vuonna 2018 ottamien vesinäytteiden perusteella yleiseen käyttöön tarkoitettujen uimahallien mikrobiologinen, fysikaalinen ja kemiallinen laatu oli yleisesti ottaen hyvä.

1.1.2007 tuli voimaan STM:n asetus 1350/2006 vesihygieniapassista. Uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevillä ja allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä on oltava testitodistus osaamisestaan.

Uimahallien yhteystiedot löytyvät Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten liikuntatoimien sivuilta.

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
terveydensuojelu@espoo.fi
p. 09 816 23900, arkisin klo 9-11

Muualla verkossa

Uima-allasvesitietoa (Valvira)