Talousveden valvonta

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Se ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia laatuvaatimuksia että laatutavoitteita.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesihuoltolaitosten toimittaman talousveden laatua.

HSY Vesihuolto  toimittaa talousvettä Espoon ja Kauniaisten vedenjakelualueelle. Aiemmin Espoossa toimineen Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen toiminta on loppunut marraskuussa 2016. Nykyisin kaikki vesi on peräisin Päijänteestä, josta vesi johdetaan Pitkäkosken tai Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksien kautta verkostoon.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen päävedenottamo sijaitsee Myllykylässä. Raakavetenä käytetään Meikon järven vettä. Lisävettä verkostoon ostetaan HSY:ltä sekä Suomen Sokeri Oy:n vesilaitokselta. Veikkolan talousvesi on peräisin kahdesta alueen pohjavedenottamosta sekä HSY:ltä.

Lisäksi Espoossa ja Kirkkonummella on useita pienempiä vesilaitoksia ja -osuuskuntia. Vesihuoltolaitokset, pienet vedenottamot, vesiyhtymät ja -osuuskunnat vastaavat alueelleen toimittamansa veden laadusta. Viranomaisvalvonnan näytemäärä lasketaan alueelle toimitetun vesimäärän tai alueen henkilömäärän mukaan.

Viranomaisvalvonta koskee yksityisiä kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittoja. Yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta.

 Lisätietoja:

Terveystarkastaja Emma Laamanen, p. 050 548 2471
Terveystarkastaja Susanne Nieminen, p. 046 877 2895
etunimi.sukunimi@espoo.fi