Ohjeita yrittäjälle

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon laatimia ohjeita mm. huoneistojen vaatimustasosta:

Ekokompassi tarjoaa räätälöityä neuvontaa ympäristöasioissa. Päämääränä on vahvistaa yritysten valmiuksia parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ekotehokkuutta.

Ekokompassi