Lomakkeita

Elintarvikehuoneiston toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta.

Myös tietyistä toiminnoista tulee terveydensuojelulain 13 §:n mukaan tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat mm. koulu, päiväkoti, hoitokoti, kauneushoitola ja uimahalli. Vastaava ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet voi tulostaa, täyttää ja lähettää osoitteeseen:
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI

terveydensuojelu(at)espoo.fi

Lisätietoja asiakaspalvelusta: ma - pe klo 8.30 - 12.00 puh. 09 816 23900