Lisätietoa uudesta tupakkalaista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Uusi tupakkalaki (549/2016) astui voimaan 15.8.2016 ja sen tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Vanhan tupakkalain aikana myönnetyt tupakanmyyntiluvat jäävät voimaan.

Nikotiininesteet

Mikäli toimijalla on jo tupakan vähittäismyyntilupa ja myyntiin halutaan myös nikotiininesteet, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Espoon seudun ympäristöterveyteen. Ilmoitus tehdään samalla lomakkeella kuin tupakkatuotteiden myyntilupa ja mukaan on liitettävä uuden lain mukainen omavalvontasuunnitelma. http://www.valvira.fi/tupakka/myynti

Esillä pidettävä myyntilupa

Esillä pidettävän myyntilupa-asiakirjan muoto on muuttunut. Kaikkien vähittäismyyjien myyntilupa-asiakirja päivitetään uuden lain mukaiseksi vuoden 2017 aikana. Asiakirja postitetaan toimijalle ilman erillistä pyyntöä.

Myyntikieltoilmoitus

Myyntikieltoilmoituksen teksti on muuttunut ja uusi ilmoitus tulee vaihtaa kassapisteille vanhan tilalle: ”Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty.”

Valviran valmis malli on saatavilla: http://www.valvira.fi/tupakka/myynti/myyntikieltoilmoitus

Maksutaksa uudistuu

Espoon ympäristöterveyden maksutaksa on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnalle käsiteltäväksi ja se menee edelleen tammikuussa kaupunginhallitukseen ratkaistavaksi. Maksutaksassa esitetään uuden tupakkalain mukaisesti tupakkatuotteiden myyntiluvan ja nikotiininesteiden myyntiluvan maksua käsittelystä aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaisesti.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin vuosittaiseksi valvontamaksuksi esitetään 500 euroa / myyntipiste. Myyntipisteellä tarkoitetaan yhtä kassapistettä. Jos myyntipisteessä myydään kumpiakin tuotteita, tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, on valvontamaksu 1000 euroa per myyntipiste. Kuntaliitto on yleiskirjeessä 13/2016 suositellut kuntia päivittämään taksan uuden lain mukaiseksi. Espoon ympäristöterveyden esitys on kuntaliiton suosituksen mukainen. Pääkaupunkiseudun kunnat pyrkivät myös yhdenmukaistamaan maksutaksat valvontamaksujen osalta. Uuden tupakkalain tavoitteena on vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ja valvontamaksu ei ole kustannusperusteinen, vaan enemmän veroluonteinen.

Osalla myyntipaikoissa on vuoden 2016 tupakan myynnin valvontamaksu peritty vasta loppuvuodesta. Tupakkalain 91 § pykälän mukaan kunnan tulisi periä 1. päivänä tammikuuta voimassa olevista myyntiluvista valvontamaksu vuodelta 2017. Aikataulu uudelle maksulle on tiukka ja Espoon seudun ympäristöterveys tulee tarkistamaan vuoden 2017 valvontamaksujen voimassaolon 15.3.2017.

Tämän jälkeen vuoden 2017 valvontamaksut lähetetään voimassa oleville tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyjille.

Mikäli haluatte lopettaa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin tai vähentää vähittäismyyntipisteitä, pyydämme teitä lähettämään siitä tiedon 28.2.2017 mennessä Espoon seudun ympäristöterveyteen joko sähköisesti tai postilla.

Yhteydenotot tupakkavalvonta@espoo.fi

terveystarkastaja Heidi Rajala, puh. 050 383 0784
terveystarkastaja Kirsi Kantola, puh. 050 563 8734

Espoon seudun ympäristöterveys / Tupakkavalvonta

PL 210

02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätietoja Tupakkalaki 549/2016 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549

Valviran ohjeistus http://www.valvira.fi/tupakka