Ympäristöterveydenhuollon ammattilaiset valvovat koronarajoitusten toteutumista palvelu- ja asiakastiloissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.3.2021 klo 8.49

Toimintaa on aloitettu elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten yhteydessä viikolla 11. Espoon valtuusto päätti kokouksessaan 23.3. siirtää tarkastukseen liittyvän toimivallan ympäristöterveydenhuollolle. Valvontatyö tulee nyt tehostumaan entisestään Espoon alueella.

Espoon seudun ympäristöterveyden terveystarkastajat kiertävät erilaisissa asiakastiloissa tarkastamassa, että tartuntatautilain mukaisia koronarajoituksia noudatetaan. Epidemiatilanteen takia koronarajoitusten valvontaa priorisoidaan muun valvontatyön edelle.  Tarkastusten kohdentamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Valvontayksikön toimialueeseen kuuluvien, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella, valvontaa tehdään toistaiseksi normaalien, elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten ohessa sekä Aluehallintoviranomaisen tekemien valvontapyyntöjen perusteella.

Tarkastuksia tehdään vain tiloihin, jotka ovat auki ja joissa käy asiakkaita. Ravintoloiden ja tarjoilupaikkojen valvontavastuu on Aluehallintovirastolla, eli näihin kohteisiin terveystarkastajat eivät tee tartuntatautilain mukaista valvontaa ainakaan toistaiseksi.

Tarkastuskäynneillä tarkastetaan, että toimija on huolehtinut seuraavista hygieniaan liittyvistä velvoitteistaan:

  • asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan normaalitasosta
  • tiloissa oleskelu järjestetään niin väljästi, kuin on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Uudenmaan alueella on tällä hetkellä voimassa myös tartuntatautilain pykälä 58d, jossa määrätään edellä mainittujen toimien lisäksi tosiasiallisten lähikontaktien välttämisestä tiloissa, joissa voi olla samanaikaisesti yli 10 asiakasta. Tällaisessa tapauksessa toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelman on oltava asiakkaiden nähtävillä.

Tarkastuksilla annetaan toimijoille ohjeistusta ja neuvontaa. Tarvittaessa toimijalle annetaan kehotus ja määräaika tilanteen korjaamiselle.

Koronarajoitusten noudattamista koskevat ilmoitukset voi lähettää osoitteeseen terveydensuojelu@espoo.fi.